Būvdarbu dēļ būs ierobežota automašīnu piebraukšana pie Ķekavas vidusskolas

Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes speciālisti informē, ka sākot no  šīs nedēļas līdz augustam tiks ierobežota automašīnu piebraukšana pie Ķekavas vidusskolas uz moduļu tipa piebūves būvniecības laiku.


Esošos piebraucamos ceļus Ķekavas vidusskolai no Gaismas ielas puses varēs izmantot tikai būvdarbu veicēja transportlīdzekļi, kā arī Ķekavas vidusskolas sagādes vajadzībām un operatīvo dienestu transportlīdzekļi.


Moduļu piebūves būvniecības laikā būs nepieciešams izvēlēties citus risinājumus automašīnu novietošanai, piemēram, izmantot automašīnu stāvlaukumus pie Ķekavas kultūras nama vai pašvaldības administrācijas ēkas. Skolēnu izlaišanai pie Ķekavas vidusskolas lūdzam izmantot sabiedriskā transporta pieturvietas Gaismas ielā, Pliederu ielu līdz krustojumam ar Gaismas ielu vai automašīnu stāvlaukumu pie Ķekavas kultūras nama.


Informējam, ka skeitparks pie Ķekavas vidusskolas tiek demontēts uz moduļu piebūves būvdarbu laiku - līdz šī gada 1. septembrim, un pēc tam tiks atjaunots uz jauna asfaltēta laukuma. Aicinām būvdarbu veikšanas laikā iedzīvotājus būt saprotošiem.


Atgādinām, ka līdz ar moduļu tipa piebūves uzbūvēšanu pie Ķekavas vidusskolas plānots nodrošināt mācību vietas papildu 300 skolēniem. Ķekavas vidusskolas piebūves projektā ir izstrādāts jaunbūves ēkas fasāžu risinājums un telpu plānojums atbilstoši izglītības iestāžu mūsdienu prasībām, risināts piebūves ēkas savienojums ar esošo vidusskolas ēkas korpusu, teritorijas labiekārtojums, ietves izbūve teritorijā, autostāvvietas un velonovietnes.


Piebūve plānota divos stāvos, kur tiks izvietotas kopumā desmit mācību klases – četras pirmajā stāvā un sešas  - otrajā stāvā, tai skaitā vienu mācību klasi būs iespējams pārdalīt ar bīdāmo sienu divās atsevišķās telpās.  Pirmajā stāvā atradīsies arī plaša ēdamzāle, kā arī ģērbtuves, bet otrajā – skolotāju atpūtas istaba un rekreācijas zonas skolēniem, bet jumta stāva līmenī  - tehniskās telpas.


Piebūves fasādē plānots izmantot koka apdares materiālus, jo kokam piemīt labas siltumizolācijas īpašības un tas ir “elpojošs” materiāls.   Savukārt, piebūves ēkas vizuālajā izskatā plānots izmantot sarkanos akcenta toņus, kas ir aizņemti no esošās vidusskolas ēkas fasādes materiāla – sarkanā ķieģeļa mūra toņa, tādā veidā sasaistot vizuāli esošo skolas ēku ar jauno piebūvi.


Jauno skolas piebūve izvietosies esošā basketbola laukuma vietā, kā arī paredzēts mazliet pārvietot skeitparka laukumu, to atdalot ar apstādījuma joslu no skolas teritorijas, lai tādējādi nodrošinātu trokšņu slāpēšanu.


Būvprojekta izmaksas tiek finansētas no Ķekavas novada pašvaldības budžeta.


Atgādinām, ka šobrīd kopējais skolēnu skaits Ķekavas vidusskolā ir vairāk kā 1300 bērni, no kuriem 726 ir 5.-12.klases skolēni, kas mācās vidusskolas ēkā, Gaismas ielā 9.  Jau šajā mācību gadā nācās veikt daudzas izmaiņas skolas plānojumā, lai esošajiem bērniem nodrošinātu mācību priekšmetu apguvi. Piemēram,  skolotāju istaba tika pārveidota par klašu telpu, sociālā pedagoga kabinets pielāgots svešvalodu grupu nodarbībai, mācību stundas notiek arī lasītavā, zēnu mājturības kabinetā un skolas aktu zālē. Tāpēc moduļu tipa piebūve ir vienīgais reālais risinājums skolas paplašināšanai. 

 

Administratīvā pārvalde
10.02.2020.

 

 

 

 

 

  Drukāt