Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 5.kārtu

Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 5.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegšanas termiņš

2020.gada 17.marts — 2020.gada 17.aprīlis

1.mērķis 1.rīcība

Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas ekonomiskā attīstība

1.rīcība „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana” — EUR 240 808,48

Projektu iesniegšana

Projektu iesniegumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS), https://eps.lad.gov.lv/login

Pirms projekta iesniegšanas jākļūst par LAD klientu - http://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-klientu/

Pilns sludinājuma teksts

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-partneriba-daugavkrasts/

Informācija par normatīvajiem dokumentiem,

SVVA stratēģiju un projektu konkursu

Elektroniskā formā informācija pieejama:

-Partnerības Daugavkrasts mājas lapā - www.daugavkrasts.lv

mājas lapas sadaļā Dokumenti

-Lauku atbalsta dienesta mājas lapā - www.lad.gov.lv

Informācija un konsultācijas klātienē

Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties, kā arī saņemt konsultācijas biedrības "Partnerība Daugavkrasts" birojā Nākotnes iela 2, Ķekava, Ķekavas novads, iepriekš vienojoties par tikšanos ar Aigu Smiltāni, 25418113, info@daugavkrasts.lv

 

 

Biedrība „Partnerība Daugavkrasts”
17.02.2020.

 

  Drukāt