Sekmīgi turpinās mājsaimniecību pieslēgšanās centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem Loreķu laukā

Mājsaimniecību īpašnieki aktīvi turpina pieslēgšanos  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības  pakalpojumu attīstība Ķekavā 4. Kārta” ietvaros izbūvētajiem centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem Loreķu teritorijā, Ķekavā.

 
2020.gada sākumā Loreķu teritorijā centralizētajiem  kanalizācijas tīkliem pieslēgušās vairāk kā 60 mājsaimniecības, nodrošinot pakalpojuma pieejamību vismaz 170 iedzīvotājiem. Ņemot vērā būvdarbiem piemērotos laikapstākļus, pieslēgumu izbūves darbi turpinās  arī janvārī un februārī.


Vairāki īpašnieki kanalizācijas pieslēgumu izbūvei ir izmantojuši pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu. Aicinām iedzīvotājus, kuriem iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēgumu izbūvei saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15/2017 “Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai”, to izmantot centralizēta kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšanai.


Informējam arī, ka SIA “Ķekavas nami” Loreķu teritorijā piedāvā iespēju ierīkot attālināti nolasāmus ūdens skaitītājus, plašāka informācija: https://www.kekava.lv/pub/index.php?id=150&gid=1&lid=14009 .


Atgādinām, ka mājsaimniecībām, kuras nav pieslēgtas centralizētajiem pakalpojumiem, Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā” noteiktajā kārtībā ir jāreģistrē savas kanalizācijas sistēmas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.


Iepazīties ar pieslēgšanās kārtību centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem un saņemt iesnieguma formu Tehnisko noteikumu pieprasīšanai, iespējams :

  • SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā;
  • SIA “Ķekavas nami” klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 8, Ķekavā;
  • SIA “Ķekavas nami” interneta mājas lapā http://kekavasnami.lv/udenssaimnieciba-2/;


Pieprasītos Tehniskos noteikumus saņemt iespējams divu nedēļu laikā SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavā, Rāmavas ielā 17 vai nosūtot pieprasījumu e-pastā, ieskenētu uz e-pasta adresi juris@kekavasnami.lv.


Papildu informācija un konsultācijas pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (t. 29255787)vai pie projekta koordinatora Jura Firsta (t. 29126835).

 

SIA „Ķekavas nami”
19.02.2020.

 

  Drukāt