Pašvaldībai akceptē LED apgaismojuma projektu Baložos

Ķekavas novada pašvaldība februārī saņēmusi Vides investīciju fonda pozitīvo lēmumu par projekta apstiprināšanu, kas paredz Baložos uzstādīt LED apgaismojumu astoņās ielās. Tāpēc, lai varētu turpināt projekta īstenošanas procesu, pašvaldība slēgs trīspusējo līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fondu”, kā arī organizēs iepirkumu projekta realizēšanai.


Projekta “Energoefektivitāti veicinoša LED apgaismojuma un viedo tehnoloģiju ierīkošana ielu apgaismojumam Baložu pilsētā” ietvaros  paredzēts uzstādīt gandrīz 300 LED apgaismojumu vienību Rīgas, Baložu, Ezera, Skolas, Purva, Bērzu, Jaunatnes un Smilšu ielās. Tas ļautu samazināt pilsētā gan elektroenerģijas patēriņu, gan  CO2 emisijas.


Tāpat arī tiks veikts satiksmes plūsmas monitorings, kā rezultātā  tiks pielāgota gaismas intensitāte atbilstoši satiksmes plūsmai (proti, stundās, kad uz ielas būs mazāka satiksmes kustība, arī ielu apgaismojums automātiski samazināsies, tādējādi radot vēl papildu elektroenerģijas patēriņa ekonomiju).


Apgaismojuma projekts ir apstiprināts par kopējo summu 344 000 eiro, no kuriem 70% jeb gandrīz 241 000 eiro ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējums, pārējās projekta izmaksas ir pašvaldības finansējums, ņemot kredītu no Valsts kases.


Taču, kādas būs projekta reālās izmaksas atbilstoši šī brīža tirgus situācijai,  pašvaldība zinās pēc iepirkuma rezultātiem. Redzot iepirkuma rezultātā apgaismojuma projekta īstenošanas izmaksas, pašvaldība tad vērtēs budžeta iespējas šo projektu īstenot un virzīs jautājumu tālākai izskatīšanai Ķekavas novada domes sēdē.


Atgādinām, ka Ķekavas novada pašvaldība 2018. gada rudenī bija iesniegusi  Vides investīciju izsludinātajā projektu fondā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”  projekta “Energoefektivitāti veicinoša LED apgaismojuma un viedo tehnoloģiju ierīkošana ielu apgaismojumam Baložu pilsētā” pieteikumu Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma saņemšanai.  Sākotnēji pašvaldības projekts netika atbalstīts, taču atkārtotā projektu pieteikumu izskatīšanā tas guvis akceptu.


Projektu konkursa ietvaros tiek atbalstīts energoefektivitāti veicinošo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana apdzīvotajām vietām, kurām piešķirts pilsētas statuss un ielu apgaismojuma balsti ir pašvaldības īpašumā.

 

Administratīvā pārvalde
27.02.2020.

 

  Drukāt