Saņems Eiropas Savienības finansējumu multifunkcionālu sporta laukuma izveidei Ķekavā

Šī gada 19. februāri Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Multifunkcionāla sporta laukuma seguma izveide Gaismas ielā 7ª, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināšanu. Saskaņā ar projekta pieteikumu plānots, ka projekts tiks īstenots līdz  2021.gada 1. martam un tā kopējās plānotās īstenošanas izmaksas ir 63 446,35 eiro ar PVN no kurām 25 500, 00 eiro būs Eiropas Savienības publiskais finansējums.


Atbilstoši projekta  iecerei Ķekavā, Gaismas ielā 7a (blakus Ķekavas vidussskolai) plānots izveidot multifunkcionālu sporta laukumu, kura segumā tiks iestrādātas ledus ražošanas caurules, kas nākotnē ļaus nodrošināt mākslīgā ledus seguma izveidi ziemas periodā izmantojot mūsdienīgas ledus ražošanas tehnoloģijas. Laukuma segums nodrošinās iespēju nodarboties gan ar ziemas, gan vasaras sporta veidiem, piemēram, slidošanu,hokeju, sktiruļslidošanu, basketbolu, futbolu.  Jāatzīmē, ka uzreiz pēc projekta īstenošanas uz jaunizveidotā seguma būs iespēja nodrošināt kvalitatīvu slidotavas laikuma izveidi ziemas periodā, izmantojot arī tradicionālas ledus liešanas metodes. Šis projekts būs sākums tam, lai Ķekavā nākotnē taptu pilnvērtīgs multifunkcionāls laukums.
 

 

Projekts „ Multifunkcionāla sporta laukuma seguma izveide Gaismas ielā 7ª, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” tiek īstenots biedrības „Partne- rība „Daugavkrasts”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ķekavas novadam 2015.–2020. gadam, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstī-bas programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabied-rības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) ietvaros ar Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu (projekta iesniegums Nr. 19-04-AL09-A019.2201-000005).   

 

 

  

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
03.03.2020.

 

  Drukāt