Veic plānotos Ķekavas novada izglītības un kultūras iestāžu ēkas uzturēšanas darbus

Šogad turpinot plānotos izglītības un kultūras iestāžu ēkas uzturēšanas darbus, Ķekavas novada pašvaldība februārī veikusi pirmsskolas izglītības iestādes  “Ieviņa”  jumtu tekņu tīrīšanu,  bojāto tekņu nomainīšanu uz jaunām, kā arī atsevišķās vietās veikti jumta remontdarbi ēkas jaunajā  korpusā.

Kā skaidro Īpašumu pārvalde, tas nodrošinās labāku lietusūdens novadi un pasargās ēkas sienas no mitruma un  paildzinās ēkas ilgāku kalpošanu.  Pērn bērnudārzā „Ieviņa”, lai samazinātu siltuma zudumu un izdevumus par siltumenerģiju,  tika veiktas vecākā korpusa jumta remonts un siltināšana, kā arī atjaunotas notekcaurules.

Savukārt nākamie īpašumu sakārtošanas darbi tiks veikti Ķekavas Mākslas skolai un Ķekavas kultūra namam, tur veicot identiskus pasākumus kā šogad bērnudārzā “Ieviņa”. Paralēli tam šobrīd pašvaldība strādā pie Ķekavas kultūras nama foajē remontdarbu jautājuma. Atgādinām, ka abas šīs iestādes šogad atzīmēs skaistas pastāvēšanas jubilejas – Ķekavas kultūras namam aprit 50 gadi, bet Ķekavas Mākslas skolai – 25.


Tāpat pašvaldība ir apsekojusi Katlakalna Tautas nama jumta seguma tehnisko stāvokli. Kā rezultātā tika konstatēts, ka jāveic ēkas jumta seguma nomaiņa.


Paralēli šim pašvaldības Īpašumu pārvaldes speciālisti strādā ar būvniekiem pie plānotās Daugmales pamatskolas pārbūves, kur  reālie būvdarbi uzsāksies skolēnu vasaras brīvlaikā.    


Atgādinām, ka Ķekavas novada pašvaldība 2019. gadā veikusi remontdarbus vairākās izglītības iestādēs:

 

  •  Veikti jumta remontdarbi Pļavniekkalna sākumskolai, kā arī atsevišķos kabinetos veikti kosmētiskie remonti.
  •  Baložu vidusskolai izremontēta viena mācību klase, kā arī veikts Ķekavas Mūzikas skolas filiāles telpas remonts
  • Ķekavas Mūzikas skolas ēkai nomainīti jumta logi. 
  • Ķekavas vidusskolai pilnībā atjaunotas centrālās ieejas kāpnes, kā arī iekārtoti divi jauni mācību kabineti.
  • Bērnudārzā „Zvaigznīte” Valdlaučos veikts medicīniskā kabineta, arhīva telpas un savienojošā gaiteņa remonts.
  • Baložos pirmsskolas izglītības iestādei „Avotiņš” veikts kosmētiskais remonts ēkas fasādes cokolam un korei. 
  • Ķekavas Mākslas skolā veikti ieejas mezgla jumta un durvju remonta darbi.
  • Daugmales pamatskolā veikta daļai jumta seguma nomaiņa, kā arī veikts sporta zāles un ģērbtuvju savienojošā gaiteņa remonts.

 

 

Administratīvā pārvalde
04.03.2020.

 

  Drukāt