Par Daugmales pasta nodaļas modeļu maiņu

VAS “Latvijas pasts” informē, ka zemā pasta pakalpojuma pieprasījuma dēļ no šī gada 1. aprīļa plānots mainīt Daugmales pasta nodaļas darbības modeli, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām un pieprasījumam.


Tāpat kā līdz šim Daugmalē pakalpojumu sniegšanas vietā, kas no 1. aprīļa Daugmalē atradīsies adresē  - “Salnas”,  iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina “Latvijas pasts” - vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana,  iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.


Pasta pakalpojumu sniegšanas vietā pakalpojumi tiek sniegti nevis izmantojot ierasto modeli, proti, pasta nodaļu, bet tos ik darbadienu nodrošina pastnieks. Pastnieks klientus apkalpos gan pasta pakalpojuma sniegšanas vietā –  Daugmalē, adresē “Salnas”, no pirmdienas līdz piektdienai  plkst. 12.00 – 13.00, bet  arī citā iedzīvotājiem ērtā laikā, tos sniedzot tieši klienta dzīvesvietā,  iepriekš piesakot nepieciešamo pakalpojumu pa tālruni  67008001,  27008001 vai 29752615 .


Jāuzsver, ka pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina iespēju saņemt visus tos pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, turklāt tieši šāds pakalpojumu sniegšanas risinājums ir īpaši ērts un draudzīgs senioriem, kam ir grūtības nokļūt līdz pasta pakalpojuma sniegšanas vietai ārpus savas dzīvesvietas.


Ar pastnieka starpniecību Daugmales pagasta iedzīvotāji var saņemt skaidras naudas izmaksu no PNS konta, kā arī pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā var pieteikt, zvanot pa augstāk minētajiem tālruņiem.


Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja telefoniski pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Daugmales pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, norādot datumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt.
VAS “Latvijas pasts”
04.03.2020.

 

  Drukāt