Reģionālā pašvaldības policija pastiprināti uzraudzīs nesakoptos īpašumus

Patrulējot novadā, Reģionālās pašvaldības policija (RPP) šobrīd pievērš pastiprinātu uzmanību  teritorijām, kuras īpašniekiem ir jāsakopj, lai neveidotos kūla un samazinātu ugunsgrēku risku.

 


RPP priekšnieks Māris Bomiņš skaidro, ka papildus darbam sabiedriskās kārtības jomā katrai policijas ekipāžai ir noteikta arī sava uzraugāmā teritorija, kuru tā, ikdienā patrulējot, pastāvīgi apseko un fiksē nesakoptos īpašumus.


“Mūsu mērķis ir strādāt preventīvi, lai mazinātu kūlas ugunsgrēku risku. Raugoties statistikā, tad šī mūsu pieeja ir attaisnojusies, jo Ķekavas novadā ir viens no zemākajiem kūlu ugunsgrēku rādītājiem Pierīgas reģionā, tāpēc arī šogad pavasarī un rudenī nesakopto īpašumu  identificēšana būs pašvaldības policijas viena no prioritātēm,” uzsver M. Bomiņš.  


Atbilstoši  Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu nekustamo īpašumu īpašniekiem, apsaimniekotājiem vai nomniekiem nekustamā īpašuma teritorijā jāveic teritorijas sakopšana, zāles nopļaušana (zāles garums pilsētās un ciematu teritorijās nedrīkst pārsniegt 20 cm, izņemot lauksaimniecības zemes ciemu teritorijās), publiskā lietošanā esošu apstādījumu uzturēšana, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos.


Ja pašvaldības policija konstatē, ka īpašumā ir nenopļauta zāle un veidojas kūla, radot ugunsgrēka iespējamību, tad īpašnieks sākotnēji tiek aicināts divu nedēļu laikā sakopt savu īpašumu, un ja tas netiek izdarīts –  tad pret īpašnieku vēršas likuma noteiktajā kārtībā.  Un atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta 2.daļu  par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, naudas sods fiziskajām personām ir no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 2900 eiro.


“Mūsu primārais mērķis nav cilvēku sodīt, bet gan mudināt īpašnieku būt atbildīgam  un rūpēties par savas teritorijas sakopšanu – par zāles nopļaušanu – tas novadu padarīs gan vizuāli pievilcīgāku, gan mazinās kūlas ugunsgrēku risku, kura sekas var būt visnotaļ bīstamas  gan dabai, gan cilvēkiem,  jo  uguns no nelielas teritorijas saules un vēja ietekmē var izplatīties neprognozējamā ātrumā un virzienā,’ skaidro pašvaldības policijas priekšnieks.


Lai novērstu kūlas dedzināšanu saknē, Reģionālā pašvaldības policija atkārtoti uzsver zemes īpašnieku un uzturētāju atbildību – pērnā zāle nebūs jādedzina, ja tiks nodrošināta tās regulāra pļaušana.

 

Administratīvā pārvalde
09.03.2020.

 

 

  Drukāt