Ķekavas novada pašvaldība atklātā izsolē piedāvā autobusu

Ķekavas novada pašvaldība 2020.gada 30.martā plkst.9:00, Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Mazajā zālē rīko pašvaldības kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli:
 

  • Autobuss Setra S 313 UL, reģistrācijas Nr.GT2822, šasijas Nr.WKK32300001010101, pirmā reģistrācija 06.1999.g, sākumcena EUR 5600,-


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.


Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot kustamās mantas apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 13.darba vietā.  Tālr. uzziņām 29690000. Pretendentu reģistrācija tiek pārtraukta trīs dienas pirms izsoles.


 Īpašuma pārvalde
09.03.2020.

  Drukāt