Izveidota Ķekavas novada krīzes vadības grupa

Valdībai izsludinot ārkārtējo situāciju valstī, kopš 13. marta arī Ķekavas novadā ir izveidota un intensīvi strādā Krīzes vadības grupa, kura koordinē un uzrauga saskaņotu pašvaldības iestāžu darbu šajā situācijā, kā arī lemj par preventīvajiem drošības pasākumiem, lai mazinātu koronavīrusa izplatību novada teritorijā.


Ķekavas novada krīzes vadības grupu vada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire un grupas sastāvā strādā pašvaldības izpilddirektore, nozaru pārvalžu vadītāji, Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks, Ķekavas novada sociālā dienesta vadītāja, Ķekavas ambulances direktors, darba aizsardzības speciālists un sabiedrisko attiecību vadītāja. 


Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz pulcēšanos un sociālās distances ievērošanu, Krīzes vadības grupas sanāksmes galvenokārt notiek online vidē vismaz reizi dienā, kad tiek noziņots par aktuālo situāciju novadā un pieņemti lēmumi par turpmākajiem rīcības soļiem.  Nepieciešamības gadījumā krīzes vadības grupa kopā sanāk arī biežāk, bet savstarpējā saziņa tiek uzturēta pastāvīgi.


Lai pēc iespējas maksimāli mazinātu risku vīrusa COVID-19 izplatībai, Ķekavas novada Krīzes vadības grupa jau pirmajā sēdē 13. martā nolēma noteikt vēl stingrākus ierobežojumus, kā to paredzēja 12. martā MK rīkojums, proti, - Ķekavas novadā tika aizliegti pilnībā visi publiskie pasākumi neatkarīgi no apmeklētāju skaita, tika slēgti baseini un sporta klubi ne tikai komandu sportam, bet arī individuālajiem apmeklētājiem. (MK rīkojums paredzēja sākotnēji aizliegt pasākumus virs 200 cilvēkiem, tas tika grozīts 14.martā). Tāpat jau no 13.marta visas Ķekavas novada pašvaldības iestādes, izņemot bērnudārzus un Ķekavas sadzīves servisa centru, pārtrauca klientu pieņemšanu klātienē, pakalpojumus iedzīvotājiem nodrošinot attālināti.


Krīzes vadības grupa darba pirmajā nedēļā primāri strādāja pie jautājumiem, kas saistīti ar dezinfekcijas līdzekļu un individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu novada operatīvajiem dienestiem kā Reģionālās pašvaldības policijai, Ķekavas ambulancei un sociālajiem dienestam. Aktuāls risināmais jautājums bija par izglītības iestāžu darbu, jo īpaši, bērnudārzu darbību un papildus drošības pasākumiem tajos, kuros atbilstoši valdības rīkojumam jānodrošina dežūrgrupa  bērniem, kuru vecākiem nav cita bērna pieskatīšanas alternatīva.  Tāpat būtisks jautājumus ir sabiedrības informēšana par izmaiņām un noteiktajiem ierobežojumiem šajā ārkārtas situācijā.


Šajās sanāksmes tiek izskatīti jautājumi, ko uzdevuši iedzīvotāji par esošo ārkārtas situāciju, zvanot uz pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, vienoto informatīvo tālruni 8488, pašvaldības iestādēm, kā arī jautājuši, izmantojot elektroniskās iespējas un sociālos tīklus.   


Atgādinām, ka visa aktuālā informācija par ārkārtas situāciju par COVID-19 un Krīzes vadības grupas lēmumi ir pieejami pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Ķekavas novada facebook lapā.

 

Administratīvā pārvalde
20.03.2020.

  Drukāt