Ķekavas novada pašvaldības aktuālās nekustamā īpašuma un kustamās mantas izsoles


Ķekavas novada pašvaldība 2020.gada 27.jūlijā, plkst.9:00, Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Mazajā zālē rīko pašvaldības kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli:

 

  1. autobuss Setra S 313 UL, reģistrācijas Nr.GT2822, šasijas Nr.WKK32300001010101, pirmā reģistrācija 06.1999.g, sākumcena EUR 5600,-


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.


Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot kustamās mantas apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 13.darba vietā.  Tālr. uzziņām 29690000 un 22026854. Pretendentu reģistrācija tiek pārtraukta trīs dienas pirms izsoles.

 

Ķekavas novada pašvaldība 2020.gada 10.augustā Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Mazajā sēžu zālē, rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

 

  1. “Jeņči 257”, Jenči, kadastra Nr. 8070 019 0327, 0.0597 ha, sākumcena EUR 3110, izsoles laiks plkst. 8:30;
  2. “Ausma 165”, Dzērumi, kadastra Nr. 8070 018 0048, 0.06 ha, sākumcena – EUR 3410, izsoles laiks plkst. 9:00;
  3. “Restaurators 138”, Dzērumi, kadastra Nr. 8070 018 0622, 0.063 ha, sākumcena – EUR 3410, izsoles laiks plkst. 9:30;
  4. “Tekstilnieks 99”, Dzērumi, kadastra Nr. 8070 018 1958, 0.0583 ha, sākumcena – EUR 3230, izsoles laiks plkst. 10:00;
  5. Niedru iela 21, Odukalns, kadastra Nr. 8070 008 0790, 0.1691 ha, sākumcena – EUR 23320, izsoles laiks plkst.10:30;
  6. Rudens iela 5, Krustkalni, kadastra Nr. 8070 003 0143, 0.036 ha, sākumcena – EUR 2030, izsoles laiks plkst.11:00.
  7. Cīruļu iela 19, Baloži, kadastra Nr.8007 003 3434, 0.0765 ha, sākumcena – EUR 9030, izsoles laiks plkst.11:30.


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.


Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 13. darba vietā.  Tālr. uzziņām 22026854. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2020.gada 7.augusts līdz plkst.14:00.

 
Informācija par aktuālajām Ķekavas novada pašvaldības izsolēm pieejama te.

 

Īpašumu pārvalde
07.06.2020.

  Drukāt