Loreķu teritorijā centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem pieslēgtas jau vairāk kā puse mājsaimniecību

Turpinās mājsaimniecību pieslēgšanās  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības  pakalpojumu attīstība Ķekavā 4. Kārta” ietvaros izbūvētajiem  centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem Loreķu teritorijā Ķekavā.


SIA "Ķekavas nami" apkopojis datus - līdz 2020.gada augustam Loreķu teritorijā izbūvētajiem centralizētajiem  kanalizācijas un ūdensvada  tīkliem pieslēgušās 104 mājsaimniecības, nodrošinot pakalpojumu vismaz 300 iedzīvotājiem.


5 īpašnieki Loreķu laukā un 15 īpašnieki kopumā kanalizācijas pieslēgumu izbūvei ir izmantojuši pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu.


Aicinām iedzīvotājus, kuriem iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēgumu izbūvei saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15/2017 “Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai”, to izmantot centralizēta kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšanai.

 

Informējam arī, ka SIA “Ķekavas nami” Loreķu, Vimbukroga, Odukalna un Ķekavas teritorijā piedāvā iespēju ierīkot attālināti nolasāmus ūdens skaitītājus. Vairāk informācijas rakstā https://www.kekava.lv/pub/index.php?id=150&gid=1&lid=14009 .


Atgādinām, ka mājsaimniecībām, kuras nav pieslēgtas centralizētajiem pakalpojumiem, Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā” noteiktajā kārtībā ir jāreģistrē savas kanalizācijas sistēmas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.


Iepazīties ar pieslēgšanās kārtību centralizētajiem kanalizācijas un un ūdensvada tīkliem un saņemt iesnieguma formu Tehnisko noteikumu pieprasīšanai, iespējams:
 

  • SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā;
  • SIA “Ķekavas nami” klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 8, Ķekavā;
  • SIA “Ķekavas nami” interneta mājas lapā http://kekavasnami.lv/udenssaimnieciba-2/;
     

Pieprasītos Tehniskos noteikumus saņemt iespējams  divu nedēļu laikā SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavā, Rāmavas ielā 17 vai, nosūtot pieprasījumu e-pastā, ieskenētus uz e-pasta adresi juris@kekavasnami.lv .


Papildus  informācija un konsultācijas pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (t. 29255787)vai pie projektu koordinatora Jura Firsta (t. 29126835).

 

 


 

SIA „Ķekavas nami”
13.08.2020.

 

  Drukāt