No 20. līdz 25. augustam Titurgā plānots siltumenerģijas padeves pārtraukums

Sakarā ar avārijas situāciju siltumtīklu modernizācijas projekta ietvaros  no  20. līdz 25. augustam Baložos tiks veikts siltumenerģijas padeves pārtraukums dzīvojamām mājām Uzvaras prospektā 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7, 9, 3, 5 un Zaļā ielā 1, 2.

 

Avārijas situācijas novēršanas darbu rezultātā tiks pārtraukta karstā ūdens sagatavošana iepriekš minēto dzīvojamo māju siltummezglos. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem.  

 

Būvdarbus veiks SIA “Siltumtehserviss” saskaņā ar noslēgto līgumu.

 

SIA „Baložu komunālā saimniecība” informē, ka līguma "Siltumtīklu modernizācija Titurgā" Nr.4.3.1.0/17/A/011 realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” īstenošanas noteikumiem.
 

 

SIA ''Baložu komunālā saimniecība''

20.08.2020.

  Drukāt