Daugmales pamatskolā pabeigti pārbūves darbi

Lai nodrošinātu higiēnas prasībās noteikto telpu platību atbilstoši skolēnu skaitam, Ķekavas novada pašvaldība veikusi Daugmales pamatskolas telpu pārbūvi.


Lai gan šie darbi bija plānoti jūnija sākumā, negaidītais pavērsiens ar Covid-19 un tam sekojošie ierobežojumi, ļāva ieplānotos remontdarbus uzsākt mēnesi agrāk. Līdz ar to visi remontdarbi ir savlaicīgi pabeigti līdz mācību gada sākumam un Daugmales pamatskola ir gatava savās telpās uzņemt skolēnus.


Remontdarbu ietvaros tika pārbūvētas visas klašu telpas, palielinot to platību, nomainīti visi vecās ēkas logi, lai uzlabotu energoefektivitāti un nodrošinātu pilnvērtīgas vēdināšanas iespējas un atbilstību ugunsdrošības prasībām, kur tas nepieciešams. Tāpat veikts kosmētiskais remonts, ietverot energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanu un grīdas linoleja maiņu. Paralēli tam pašvaldības datorspeciālisti skolas iekštelpās uzstādījuši videonovērošanas sistēmu, kas sniegs papildus drošības sajūtu un, iespējams, reizēm atvieglos konfliktsituāciju risināšanu.


Telpu platības palielināšana ir iespējama uz telpu skaita samazināšanas rēķina  - agrāk vecās skolas 2. stāvā bija septiņas klašu telpas, pēc pārbūves tās ir piecas. Līdz ar to minētie remontdarbi rada nepieciešamību pārskatīt visu skolas telpu noslogojumu, šā brīža pielietojumu un izmantošanas mērķi.


Jaunais mācību gads, kurā jāuzsāk jaunā pamatizglītības standarta īstenošana 1., 4., 7. klasēs, sāksies uzlabotā mācību vidē, kura radīs priekšnoteikumus gan skolotāju radošuma attīstībai, gan skolēnu fiziskai un emocionālai labsajūtai.


Skolas direktors Andris Ceļmalnieks priecājas, ka pēc pārbūves Daugmales pamatskolā ir iespēja uzņemt līdz 20 skolēniem klasē, kas ir vairāk, nekā līdz šim.

 

 

 

Administratīvā pārvalde
27.08.20.

 

 

  Drukāt