Aicina pieteikt pretendentus apbalvojumam “Ķekavas novada Goda pilsonis”

Ķekavas novada pašvaldība aicina pieteikt pretendentus uz apbalvojumu “Ķekavas novada Goda pilsonis” līdz šī gada 15. oktobrim.

 

Uz apbalvojuma piešķiršanu var pretendēt Ķekavas novadā, Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska persona, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • mūža ieguldījums kultūras, izglītības, sporta vai saimnieciskajās nozarēs, kā arī Ķekavas novada attīstībā kopumā;
 • pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
 • pozitīva Ķekavas novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana;
 • ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs Ķekavas novada labā;
 • nozīmīga dzīves vai darba jubileja;
 • citi īpaši nopelni.

 

Saskaņā ar šogad veiktajiem grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības apbalvojuma „Ķekavas novada Goda pilsonis”  nolikumā pretendentus apbalvojuma piešķiršanai var pieteikt:
 

 • vismaz 10 Ķekavas novadā deklarētas, pilngadīgas fiziskas personas;
 • vismaz divas Ķekavas novadā reģistrētas juridiskās personas vai organizācijas;
 • pašvaldības domes pastāvīgā komiteja;
 • pašvaldības domes deputāts;
 • pašvaldības komisija;
 • valsts vai pašvaldības iestāde.


Pretendents nav tiesīgs pats pieteikt savu kandidatūru.


Pieteikuma veidlapa pieejama te.

 

Pieteikumā apbalvojumam norāda: 
 

 • apbalvojumam izvirzāmās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, nodarbošanos, dzīvesvietu, kontaktinformāciju;
 • pretendenta dzīves gājuma aprakstu, norādot panākumus, sasniegumus vai ieguldījumu, kas uzskatāmi par nozīmīgu devumu Ķekavas novadam;
 • informāciju par pieteicēju (pieteicējiem).

  

Pieteikumus var iesniegt Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros, nosūtīt elektroniski uz novads@kekava.lv vai pa pastu  - Ķekavas novada pašvaldībai, Gaismas iela 19, k.9-1, LV -2123, ar norādi "Apbalvojumam "Ķekavas novada Goda pilsonis"”.

 

Goda zīme "Ķekavas novada Goda pilsonis" ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi. Apbalvojumu viena kalendārā gadā var piešķirt ne vairāk kā trīs personām.

 

Apbalvojuma saņēmēji tiek godināti pašvaldības organizētā Apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienā.

 

Ar apbalvojuma “Ķekavas novada Goda pilsonis” pieteikuma veidlapu un nolikumu var iepazīties interneta vietnē www.kekavasnovads.lv vai klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos un Daugmalē.

 

Administratīvā pārvalde
30.08.2020.

 

 

  Drukāt