Ķekavas novadā mācības uzsāks vairāk kā 345 pirmklasnieku

Septembrī Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs mācības uzsāks  2712 skolēni, tostarp 345 pirmklasnieki. Kopā jaunajā mācību gadā atvērtas 13 pirmās klases četrās Ķekavas novada pašvaldības skolās un vienā privātajā izglītības iestādē.

Mācības turpinās vai no jauna uzsāks arī vairāk kā 900 profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi, no tiem 218 Ķekavas Mākslas skolā, Ķekavas Mūzikas skolā - profesionālās ievirzes programmā 262 audzēkņi, sagatavošanas klasē 43 un interešu izglītībā 50, savukārt vairāk kā 350 jaunieši apmeklēs Ķekavas Sporta skolu.

Kā informē Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Ķekavas novada pašvaldības skolās Zinību diena ar svinīgajiem pasākumiem tiek atzīmēta otrdienā, 1.septembrī. Ņemot vērā ar Covid -19 saistītos noteiktos drošības un pulcēšanas prasības, šogad svinības Ķekavas novada skolās noritēs citādāk, nekā ierasti. Lai pirmsskolniekiem dāvātu prieku par skolas gaitu uzsākšanu,  abās vidusskolās svinīgie pasākumi notiks skolu pagalmos tikai 1. klašu bērniem, kur atļauts piedalīties arī vecākiem. Plašāk: https://bit.ly/3hwQaCr

Kā galvenā skolu prioritāte 2020./2021.mācību gadā būs mācību procesa nodrošināšana ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumus un kompetenču pieejas ieviešana 1., 4., 7. un 10. klasēm. Ķekavas vidusskola un Daugmales pamatskola ir darbojusies kā projekta “Kompitenču pieeja mācību procesā” pilotskola, tādēļ jaunā mācību pieeja jau ir iepazīta, savukārt pārējās  izgltības iestādes ir iepazinušās ar Ķekavas vidusskolas un Daugmales pamatskolas pieredzi un ieteikumiem, lai veiksmīgi uzsāktu kompitenču pieejas ieviešanu arī savās skolās.


Labiekārtota mācību vide


Kā informē Īpašumu pārvalde, gatavojoties jaunajam mācību gadam, daudzās novada izglītības iestādēs noritējuši remontdarbi. Vērienīgākie darbi notika Daugmales pamatskolā- remontdarbu ietvaros tika pārbūvētas visas klašu telpas, palielinot to platību, nomainīti visi vecās ēkas logi, lai uzlabotu energoefektivitāti un nodrošinātu pilnvērtīgas vēdināšanas iespējas un atbilstību ugunsdrošības prasībām, kur tas nepieciešams. Tāpat veikts kosmētiskais remonts, ietverot energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanu un grīdas linoleja maiņu. Paralēli tam pašvaldības datorspeciālisti skolas iekštelpās uzstādījuši videonovērošanas sistēmu, kas sniegs papildus drošības sajūtu un, iespējams, reizēm atvieglos konfliktsituāciju risināšanu

Bērnudārzā “Bitīte” restaurēti soliņi garderobēs, ēdamzālē, kā arī ārtelpā, labiekārtots metodiskais kabinets un konferenču zāle, iegādāti jauni tehniskie palīglīdzekļi, kā arī atsevišķās grupiņās veikta grīdas seguma nomaiņa.

Bērnudārzā “Ieviņa” atjaunotas grupiņu mēbeles, uzstādītas jaunas smilšu kastes, vienā no grupiņām nomainīts grīdas segums, savukārt papildu drošībai uzstādīta videonovērošana un uzlabota ugunsdrošības sistēma.

Bērnudārzā “Avotiņš” iegādātas interaktīvās tāfeles, uzstādīta āra telts, lai mācību procesu varētu īstenot arī āra vidē dažādos laikapstākļos, iegādāta jauna sadzīves tehnika, nojumēs uzstādīts apgaismojums, kā arī dažās grupiņās veikts kosmētiskais remonts un iegādāta jaunas mēbeles.

Bērnudārzā “Zvaigznīte” labiekārtots mūzikas un logopēdiskais kabinets, izremontēta viena grupas telpa, skolotāju kabinets un trīs garderobes, kā arī liela uzmanība pievērsta mācību procesam nepieciešamās materiālās bāzes pilnveidošanai.

Pļavniekkalna sākumskolā iegādāti jaunas planštes un mūzikas instrumenti- bamgo bungas un izrullējamās klavieres, daļēji atjaunotas skolu mēbeles, kā arī veikti klašu remontdarbi.

Baložu vidusskolā veikti remonta darbi vecajā korpusā- izremontēts viens kabinets, uzbūvēts vējtveris, kā arī izremontētas Mūzikas skolas telpas ar atsevišķu ieeju.

Arī apjomīgie Ķekavas vidusskolas piebūves darbi tuvojas noslēgumam. Šobrīd jaunās piebūves iekštelpās norisinās krāsošanas, grīdas dekoratīvā seguma ieklāšanas darbi, kā arī tiek montētas kāpnes. Drīzumā tiks uzstādīta baltā santehnika, apkures elementi, gaismas ķermeņi un iekšdurvis,  kā arī ēkas fasādē uzstādītas dekoratīvas apdares plāksnes. Patlaban jau noslēgušies asfaltēšanas un bruģēšanas darbi, un notiek teritorijas apzaļumošana, laternu uzstādīšana, iežogošana un skeitparka laukuma uzstādīšanas darbi. Plānots, ka skolēniem mācību process jaunajā piebūvē tiks uzsākts oktobrī.


Pašvaldības atbalsts ēdināšanas nodrošināšanai


Pašvaldība arī 2020./2021. mācību gadā sniegs atbalstu Ķekavas novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs apgūst obligāto pamatizglītību no 7. līdz 9. klasei, apmaksājot izglītības iestādē piedāvāto ēdināšanu 100% apmērā, bet ne vairāk kā  1,61 eiro bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma.

Tāpat papildu valsts apmaksātajai ēdināšanas maksai (0,71 eiro dienā) pašvaldība jaunajā mācību gadā piemaksās līdz 0,90 eiro dienā bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma katram no Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem pirmo, otro, trešo un ceturto klašu skolēniem.

Ēdināšana līdz 1,61 eiro bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma tiks apmaksāta arī katram no Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem piektās un sestās klases skolēnam.

Papildus pašvaldības atbalstu saņem arī pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņus- daļēji tiks segtas ēdināšanas izmaksas 1 eiro apmērā par dienu katram 5 un 6-gadniekam no daudzbērnu ģimenēm.

 

 

 

Administratīvā pārvalde
31.08.2020.

 

 

  Drukāt