Tiks uzsākti būvdarbi strītbola laukuma izveidei Titurgā

 

Saņemot Ķekavas novada būvvaldes akceptu izstrādātajam strītbola laukuma izveides projektam Baložu pilsētā, šobrīd notiek gatavošanās būvdarbu uzsākšanai. Būvdarbus veiks SIA “Baltijas būve”.  


Projekta ietvaros plānots ierīkot Baložu pilsētā (Titurgā, Zaļajā ielā 4), strītbola laukumu ar diviem spēļu laukumiem atbilstoši strītbola starptautiskajiem noteikumiem - izveidot laukumu ar mākslīgo segumu, piedāvājot divus spēļu laukumus un uzstādot četrus basketbola grozus. Laukumu varēs izmantot iedzīvotāji dažādās vecuma grupās gan aktīvai brīvā laika pavadīšanai, gan dažāda līmeņa sacensībām un sporta spēlēm.


Kopējās strītbola laukuma izveides izmaksas būs gandrīz 64 000 eiro, no tiem 25 500 eiro tiks līdzfinansēti no Lauku atbalsta dienesta, bet lielāko daļu summas  - 38 500 eiro  - segs Ķekavas novada pašvaldība.


Projekts tiek īstenots biedrības “Partnerība "Daugavkrasts" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ķekavas novadam 2015. – 2020. gadam, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) ietvaros ar Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu (projekta iesnieguma Nr.19-04-AL09-A019.2201-000001).
 

 Attīstības un būvniecības pārvalde
03.09.2020.

 

  Drukāt