Aicina iedzīvotājus turpināt reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas

 

Rūpējoties par gruntsūdeņu tīrību un ievērojot spēkā esošās normatīvo aktu prasības, Ķekavas novada pašvaldība atgādina iedzīvotājiem un uzņēmumiem par pienākumu reģistrēt savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (septiķus, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu krājtvertnes).


SIA “Ķekavas nami” un SIA “Baložu komunālā saimniecība” turpina pieņemt reģistrācijas apliecinājumus no kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri vēl nav reģistrējuši savā īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas ciema vai pilsētas teritorijā līdz 01.06.2020. Līdz 2020.gada septembrim saņemti 39 iesniegumi.

 

Šo kārtību nosaka Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā”, kas izstrādāti, pamatojoties uz  Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumu un Ministru kabineta noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu.

 

Kā jau iepriekš informēts, kanalizācijas sistēmas, kuras nav pievienotas Ķekavas novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir jāreģistrē, tām jāveic atbilstoša  apkope un ekspluatācija, tādējādi mazinātu vides un lokālo ūdens ņemšanas vietu piesārņojuma risku, ko var radīt vidē nonākuši neattīrīti notekūdeņi no ēkām, kas nav pieslēgtas centralizētajām kanalizācijas sistēmām, bet izmanto:

 

  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (bioloģiskās attīrīšanas iekārtas), kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī;
  • septiķus (mehāniskie notekūdeņu attīrītāji) - hermētiskās tilpnes, kas sadalītas ar starpsienām un darbojās pēc daļiņu nosēšanas principa, novadot attīrītos notekūdeņus uz filtrācijas lauku;
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.


Lai reģistrētu kanalizācijas sistēmu, īpašniekam jāaizpilda  iesniegums (reģistrācijas apliecinājums), kas elektroniski pieejams šeit, un jāiesniedz tas vienam no Ķekavas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību :

 

  • SIA “Baložu komunālā saimniecība” elektroniski sūtot uz e-pastu info@sia-bks.lv vai klātienē Baložos Kr. Barona ielā 1 (apkalpo Baložu pilsētas teritoriju);
  • SIA “Ķekavas nami” elektroniski sūtot uz e-pastu info@kekavasnami.lv vai klātienē kādā no klientu apkalpošanas centriem – Ķekavā Gaismas iela 19 k-8, Valdlaučos Meistaru iela 37, Daugmalē ‘’Salnas’’ (apkalpo Ķekavas un Daugmales pagastus).

 

Pēc reģistrēšanas īpašniekam ir pienākums nodrošināt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu apsaimniekošanu un reizi gadā līdz 1. jūnijam jāiesniedz Ķekavas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā. Šī prasība attiecas tikai uz rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (bioloģiskām attīrīšanas iekārtām), kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī.


Jāņem vērā, ka decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Ķekavas novadā ir tiesīgs sniegt tikai asenizators, kas ir reģistrējies Ķekavas novada pašvaldībā, tāpēc pašvaldība atgādina asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem par pienākumu noslēgt līgumu ar Ķekavas novada sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanu un iesniegt iesniegumu pašvaldībā par reģistrāciju asenizācijas pakalpojumu sniegšanai. Asenizatoru reģistru var apskatīt šeit.


Par noteikumu prasību neievērošanu  Reģionālā pašvaldības policija var izteikt brīdinājums vai uzlikt naudas sodu, kas fiziskām personām ir līdz 350 eiro un juridiskām personām līdz 1400 eiro.


Plašāku informāciju par kanalizācijas sistēmu būvniecību un ekspluatāciju var iegūt šeit.


Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019 ‘’Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā’’ var iepazīties šeit.

 

 

 

Administratīvā pārvalde
07.09.2020.

  Drukāt