Projekta “Augmented Urbans” pasākums Ķekavā

 

2020.gada 3.septembrī Ķekavā viesojās projekta “Augmented Urbans” (“Virtuālā pilsētvide”) iesaistīto pušu pārstāvji no Rīgas plānošanas reģiona, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Ogres novada pašvaldības. Pasākuma dalībnieki apskatīja piekļuves vietas pie Sausās Daugavas un tikās ar SIA “Murdiņi” un biedrības “Ūdensmalu attīstībai” pārstāvjiem.

 

Pasākuma mērķis bija iepazīties ar Sausās Daugavas pieejamību Ķekavas novada teritorijā, iepazīties ar dabas daudzveidību upes krastos un iedzīvotāju mijiedarbību, izmantojot Sauso Daugavu kā ūdens resursu. Pasākuma laikā dalībnieki apmeklēja Sausās Daugavas krastu Vimbukrogā, atpūtas vietu pie ūdens “Murdiņi” Ķekavā, Ķekavas upes ieteku Sausajā Daugavā, Ķekavas parku un Jaunu ideju centru.

 

Apmeklējot Sausās Daugavas krastu Vimbukrogā, aktīvākie pasākuma dalībnieki izmantoja iespēju ar kājām šķērsot Sauso Daugavu, lai nokļūtu uz Doles salu un atpakaļ. Šajā vietā  pasākuma dalībniekus pārsteidza stāvkrasts, kas bija jāpārvar, lai nokļūtu līdz Sausās Daugavas ūdens līmenim, kā arī dabas daudzveidība un neskartums.

 

Ķekavā, pasākuma dalībnieki tikās ar SIA “Murdiņi” un biedrības “Ūdensmalu attīstībai” pārstāvjiem, kas pastāstīja par līdz šim paveikto ūdensmalu labiekārtošanā un par turpmākajām iecerēm attīstot Sausās Daugavas izmantošanu gan sportam, gan atpūtai.

 

Pasākuma noslēgumā dalībnieki dalījās ar saviem dienas iespaidiem, kā arī diskutēja par turpmāk veicamajām darbībām, lai sekmētu Sausās Daugavas izpēti, plānošanu, izmantošanu, un apsaimniekošanu.

 

Pasākums notieka Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.604 “Visionary, Participatory Planning and Integrated Management for Resilient Cities” /Augmented Urbans /“Virtuālā pilsētvide” ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas reģions. Ķekavas novads projekta ietvaros ir izvēlēta kā viena no trijām pilotteritorijām.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
07.09.2020.

  Drukāt