Sociālā dienesta informācija

Ķekavas novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka Plakanciema iedzīvotājiem ir iespēja saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību  tuvāk dzīvesvietai Mellupos, sociālajā mājā “Lilijas”.


Sociālais darbinieks apmeklētājus pieņem pirmdienās no 8.00 līdz 18.00 , ceturtdienās no 9.00 līdz 19.00, pusdienas pārtraukums no 13.00 līdz 14.00, tālrunis 25605739.

 

Turpmāk Sociālais dienests nodrošinās jaunu pakalpojuma veidu - atkarības profilakses speciālista ( APS) konsultācijas.


Atkarība var veidoties jebkuram cilvēkam neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības, profesijas un mantiskā stāvokļa. Atkarība rada apkārtējo cilvēku līdzatkarību ģimenē, darbavietā un jebkurā sociālā vidē. Tā ir hroniska un progresējoša slimība, kas grauj ne tikai fizisko un psihisko veselību, bet arī personību kopumā, ietekmē viņa sociālo statusu. Uzdevums šajā jomā ir sniegt informāciju un īstenot pasākumus atkarības profilaksē un veselības veicināšanā. Galvenā uzmanība tiek pievērsta dažādu mērķa grupu, it sevišķi bērnu, pusaudžu un jauniešu, informēšanai un izglītošanai par psihoaktīvajām vielām, un ar to lietošanu saistītajiem riskiem.


Atkarības profilakses speciālists klientus pieņems ceturtdienās Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.8,  ar  Sociālā dienesta  sociālā darbinieka nosūtījumu.

 

Sociālais dienests
09.09.2020.

 

 

  Drukāt