Aicina sakopt īpašumus arī rudenī

Rūpējoties par sakoptu apkārtējo vidi, Ķekavas novada pašvaldība aicina nekustamo īpašumu īpašniekus, apsaimniekotājus un nomniekus uzturēt kārtībā privātās teritorijas. Lauku teritorijās zālāju platības būtu vēlams pļaut ne retāk kā divas reizes gadā, tostarp rudenī, lai veicinātu potenciālo kūlas ugunsgrēku skaita samazināšanos pavasarī. “Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” paredz, ka īpašniekiem jāveic teritorijas sakopšana, zāles nopļaušana un ietves tīrīšana nekustamam īpašumam piegulošajā publiskajā lietošanā esošajā teritorijā, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvjus, caurtekas vai zālienus līdz brauktuves malai, piecu metru joslā.


Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde iesaka bioloģiski noārdāmos atkritumus, piemēram, sagrābtās lapas, zāli vai sīkus zariņus, kompostēt savā teritorijā, veikt šķeldošanu, vai arī iegādāties priekšapmaksas maisus bioloģiski noārdāmiem atkritumiem no atkritumu apsaimniekotāja SIA “Clean R”.


Lai atbrīvotos no atkritumiem, kuri ir šķirojami, Ķekavas novada iedzīvotāji var izmantot šķiroto atkritumu laukuma ‘’Gurnicas’’ pakalpojumus.


Noteikti jāņem vērā tas, ka ir aizliegts dedzināt sadzīves atkritumus. Nebioloģiskas izcelsmes materiālu, piemēram, plastikāta pudeļu, tekstilu, gumijas dedzināšana ir kaitīga apkārtējai videi un cilvēka veselībai, to dedzināšanas aizliegums noteikts arī normatīvajos aktos.


Atbilstoši ierīkotā ugunskura vietā sava īpašuma teritorijā, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, nelielos daudzumos ir pieļaujama zaru un malkas dedzināšana. Jāņem vērā, ka ugunskuru dedzināt nebūtu pieļaujams daudzdzīvokļu māju pagalmos un sabiedriskās vietās, izņemot šim nolūkam speciāli labiekārtotas atpūtas vietas, aizsargājamās dabas teritorijās, vietās ar kūdrainu grunti un spēcīga vēja laikā. Tāpat nevajadzētu dedzināt lapas, jo tās spēcīgi dūmo.

 

Administratīvā pārvalde
10.09.2020.

 

 

  Drukāt