Iespēja pieteikties uz medību tiesību nomu

Ķekavas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no juridiskas personas par medību tiesību nomas piešķiršanu pašvaldības nekustamā īpašuma “Daugavas-Misas kanāls” zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem 8070 014 0112 (platība 2,02 ha) un 8070 014 0202 (platība 2,71 ha).


Pretendentiem, kas vēlas slēgt līgumu par medību tiesību nomu iepriekš minētajos zemes gabalos, jāiesniedz pieteikums ar nepieciešamo informāciju kādā no pašvaldības Klientu apkalpošanas centriem laika posmā no 2020.gada 16.septembra līdz 2020.gada 30.septembrim.

 

Plašāka informācija par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību (prasībām pretendentiem, līguma termiņu, maksāšanas nosacījumiem u.c.) pieejama Ķekavas novada domes noteikumos “Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Ķekavas novadā”.


Papildus informācija pieejama sazinoties ar Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes nekustamā īpašuma speciālisti Vinetu Alviķi, zvanot pa tālruni 25450078 vai rakstot uz e-pasta adresi vineta.alvike@kekava.lv.


Īpašumu pārvalde
15.09.2020.

 

  Drukāt