Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 6.kārtu


Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 6.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegšanas termiņš

2020.gada 15.oktobris — 2020.gada 15.novembris

Sludinājuma kopsumma

EUR 134 113,82, t.sk.:

 

1.mērķis 1.rīcība

Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas ekonomiskā attīstība

1.rīcība „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana” — EUR 103 047,16

2.mērķis 2.2.rīcība

2. mērķis — VRG “Partnerība Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju labklājības paaugstināšana un dabas un kultūrvides attīstība

2.2.rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana” – EUR 31 066,66

Projektu iesniegšana

Projektu iesniegumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS), https://eps.lad.gov.lv/login

Pirms projekta iesniegšanas jākļūst par LAD klientu - http://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-klientu/

Pilns sludinājuma teksts

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-partneriba-daugavkrasts/

Informācija par normatīvajiem dokumentiem,

SVVA stratēģiju un projektu konkursu

Elektroniskā formā informācija pieejama:

-Partnerības Daugavkrasts mājas lapā - www.daugavkrasts.lv

-Lauku atbalsta dienesta mājas lapā - www.lad.gov.lv

Informācija un konsultācijas klātienē

Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties, kā arī saņemt konsultācijas biedrības "Partnerība Daugavkrasts" birojā Nākotnes iela 2, Ķekava, Ķekavas novads, iepriekš vienojoties par tikšanos ar Aigu Smiltāni, 25418113, info@daugavkrasts.lvBiedrība „Partnerība Daugavkrasts”
16.09.2020.

 


 

  Drukāt