Ķekavas novada skolās darbu uzsāk trīs skolotāji no projekta ‘’Mācītspēks’’

Lai veicinātu jauno skolotāju iespējas attīstīt savas prasmes un zināšanas darbā ar skolēniem, skolotāju izglītības projekta ‘’Mācītspēks’’ ietvaros Ķekavas novada skolās šajā mācību gadā darbu uzsākuši trīs pedagogi, kuri Ķekavas vidusskolā bērniem mācīs angļu valodu, savukārt Baložu vidusskolā matemātiku, kā arī dizainu un tehnoloģijas.


“Mācītspēks” ir motivētu un enerģisku skolotāju izglītības projekts, kura darbības pamatā ir ideja, ka vislabākās mācības notiek praksē. Projekta “Mācītspēks” dalībnieki gadu pavadīs, vienlaikus studējot pedagoģiju, izglītības psiholoģiju, izvēlētās jomas mācību metodiku un strādājot skolā. Otrajā projekta gadā dalībnieki turpinās darbu skolās un sevis padziļinātu pilnveidi izveidotajā jomā – skolvadībā vai pedagoģijā. Katrs dalībnieks saņems gan skolotāja darba algu, gan ikmēneša mācību stipendiju, kā arī individuālu atbalstu profesionālajai un personīgajai izaugsmei.


‘’Mācītspēka’’ dalībnieku atlase ir noritējusi trīs kārtās, pārbaudot kandidātu atbilstību projektam un ļaujot tiem iepazīt un analizēt pašiem sevi. Lai piedalītos projektā, dalībniekiem jābūt zinošiem sevis izvēlētā mācību priekšmetā. Atlasē tika vērtēti akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā. Pēc trešās kārtas tika uzņemti 100 dedzīgākie, enerģiskākie un zinātkārākie topošie skolotāji dažādās zinātņu nozarēs, kuri šajā mācību gadā uzsākuši darbu Latvijas skolās. 


Kopumā projekta ietvaros dalībniekiem piesaistītās skolas aptver 28 Latvijas pašvaldības un 11 lielās pilsētas. Uzsākot dalību projektā, 63 topošie skolotāji strādās Rīgas reģiona skolās, 18 dalībnieki - Kurzemē, 7 - Vidzemē un 6 dalībnieki Latgalē un Zemgalē. 35 projekta dalībnieki strādās kā valodu priekšmeta skolotāji, 17 kā dabaszinātņu un tik pat daudz kā matemātikas skolotāji. 31 projekta dalībnieks mācīs tādas priekšmetu grupas kā tehnoloģijas, kultūra un māksla, veselība un fiziskās aktivitātes.


Priecājamies, ka Ķekavas novada pedagogiem ir pievienojušies jaunie skolotāji no projekta ‘’Mācītspēks’’ un novēlam viņiem veiksmi darbā!

 

 


Administratīvā pārvalde
17.09.2020.

 

  Drukāt