Pašvaldība pilnveido grāmatvedības organizāciju un parādu piedziņas procesu

Ķekavas novada dome 17.septembrī apstiprināja Grāmatvedības uzskaites politiku Ķekavas novada pašvaldībā, kas nosaka vienotus grāmatvedības uzskaites pamatprincipus, finanšu pārskatu sagatavošanas vispārīgos principus, grāmatvedības organizācijas dokumentu apstiprināšanas principus un grāmatvedības iekšējas kontroles principus, pēc kādiem Ķekavas novada pašvaldība un tās pakļautībā esošās iestādes un aģentūras kārto grāmatvedības uzskaiti un sagatavo finanšu pārskatus.


Jau vairākus gadus Ķekavas novada pašvaldības iestāžu un aģentūru grāmatvedības uzskaiti centralizēti kārto Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Centrālā administrācija “Ķekavas novada pašvaldība”” grāmatveži, kas ļauj efektīvi īstenot vienotu grāmatvedības politiku, kā arī veicina racionālu darbaspēka resursu izmantošanu.


Noteikumi nosaka, ka Pašvaldība grāmatvedības dokumentus turpmāk uzturēs elektroniskā veidā, proti visi dokumenti tiek pārvērsti elektroniskā veidā un uzglabāti elektronisko dokumentu vadības sistēmā “Namejs”, kur noris arī elektroniska dokumenta parakstīšana, saskaņošana un nodošana turpmākai apstrādei grāmatvedībai. Šāda darba pieeja grāmatvežiem darbu padara ērtāku un operatīvāku, kā arī ļauj darboties attālināti.


Šogad pašvaldība ieviesīs arī pamatlīdzekļu, krājumu un inventāra dokumentācijas elektronisko apriti, izmantojot grāmatvedības programmas “ZZ Dats” moduli “MADIS” un elektronisko dokumentu vadības sistēmu “Namejs”, kā rezultātā visu pašvaldības materiālo vērtību (datoru, mēbeļu un cita inventāra) atrašanās vietas, materiāli atbildīgās personas un to maiņa tiks fiksēta elektroniskā vidē, kas ļaus operatīvi un precīzi veikt inventarizācijas procesu.


Savukārt, lai nodrošinātu vienotas darbības gadījumos, kad Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu pakalpojumu saņēmēji (nekustamā īpašuma nomnieki vai īrnieki, izglītības iestāžu pakalpojumu saņēmēji un citi) nepilda vai pilda daļēji ar līgumiem uzņemtās saistības, Ķekavas novada dome apstiprināja arī noteikumus “Par debitoru parādu administrēšanu Ķekavas novada pašvaldības iestādēs un aģentūrās”. Tie nosaka kārtību, kādā parāda piedziņa nododama, proti:

  • saistības piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā, ja parāda summa pārsniedz 100 eiro;
  • parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējam, ja parāda summa ir no 300 līdz 500 eiro;
  • prasības pieteikums maza apmēra prasībā par naudas piedziņu, ja parāda summa ir no 500 līdz 2500 eiro;
  • parāda piedziņa prasības tiesvedības kārtībā, ja parāda summa pārsniedz 2500 eiro vai bez parāda piedziņas ir vēl citi prasījumi, piemēram, prasība par nomas vai īres līguma pirmstermiņa izbeigšanu.


Jaunās kārtības rezultātā tiks veicināta debitoru parādu vadība un kontrole.

 

Ķekavas novada auditore Viktorija Belova
21.09.2020.

  Drukāt