Reģionālajai pašvaldības policijai top jauna mājvieta

 

Ķekavas novada pašvaldība veiksmīgi turpina Reģionālajai pašvaldības policijai paredzētās ēkas atjaunošanas darbus Ķekavā, un šobrīd jau paveikti 80% no kopējā darba apjoma.


Īpašumu pārvalde informē, ka kopš darbu uzsākšanas ir veikta telpu pārplānošana, veikta logu un durvju nomaiņa, izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas, ēkai atjaunota elektroenerģijas un ūdens padeve, kā arī gāzes pieslēgums katlumājai. Tāpat ir izbūvēta jauna apkures sistēma, jaunas labierīcību telpas un iekštelpās veikts kosmētiskais remonts .


Kā nākamie veicamie darbi ir centrālo kāpņu atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana, piemēram, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ģimenēm ar bērnu ratiņiem, tāpat  nepieciešams uzstādīt specializētās durvis ieroču un munīciju glabāšanas telpai, kā arī aizturēto personu īslaicīgai uzturēšanās telpai.


“Esam gandarīti, ka Ķekavas novada dome ir novērtējusi mūsu pašvaldības policijas darbu un vēlas to vēl vairāk stiprināt, radot policijas darbiniekiem piemērotus  darba apstākļus, kā arī nodrošinot policijas vajadzībām atbilstošas telpas,” uzsver Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš.  Viņš stāsta, ka pēc lēmuma jauno atjaunoto ēku nodot RPP rīcībā pašvaldības policija aktīvi sadarbojas ar ēkas atjaunošanas darbu veicējiem, lai ēka tiktu pielāgota pašvaldības policijas vajadzībām un specifiskajām tehniskajām prasībām.   


Ņemot vērā, ka Reģionālā pašvaldības policija savus pakalpojumus sniedz arī citām pašvaldībām – Iecavas, Ikšķiles un Inčukalna novadiem -   jaunajā pašvaldības policijas ēkā būs paredzēta arī plaša sanāksmju telpa, kur varēs pulcēties  policijas darbinieki no visām RPP pārvaldēm, lai varētu tur policijas darbiniekiem organizēt dažādas veida apmācības, seminārus un darba tikšanās. Līdz ar to šajā ēkā tiks izbūvēta piespiedu ventilācija, lai, pulcējoties lielam cilvēku skaitam, būtu atbilstoša gaisa apmaiņa telpās.


Jaunajā pašvaldības policijas ēkā ir plānoti darba kabineti, kā arī atsevišķa iedzīvotāju pieņemšanas telpa, kas ir pozitīvi vērtējams aspekts gan no laba klientu servisa nodrošināšanas, gan no datu aizsardzības viedokļa.  Tāpat ēkā ir paredzētas tieši pašvaldības policijas specifiskajām vajadzībām telpas – kā, piemēram,  jau pieminētās  ieroču un munīciju glabāšanas telpas, izolators īslaicīgai aizturēto ievietošanai.  


Salīdzinot ar esošo situāciju, jaunajā RPP ēkā būs plašāks videonovērošanas uzraudzības centrs,  jo pašvaldības policija, veicinot drošības un sabiedriskās kārtības līmeni, īpašu vērību pievērš videonovērošanas sistēmas modernizēšanai un jaunu digitāli videokameru uzstādīšanai. Mūsdienīgās videokameras policijas darbiniekiem ir liels atspaids ne tikai drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, bet arī pārkāpumu fiksēšanā  un kvalitatīvu pierādījumu gūšanā, lai vainīgos likumpārkāpējus sauktu pie atbildības. 


Tā kā pašvaldības policija nodrošina savus pakalpojumus visu diennakti, strādājot dežūrmaiņās,  tad policijas darbiniekiem jaunajā ēkā būs arī nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas ģērbtuves, dušas un labierīcības telpas. 


Pēc ēkas atjaunošanas darbu pabeigšanas Ķekavas novada pašvaldība kopā ar Reģionālo pašvaldības policiju aicinās iedzīvotājus uz jaunās ēkas atvērtajām durvīm, kur ikvienam būs iespēja apskatīt klātienē jaunās pašvaldības policijas telpas, gan arī ekipējumu un tehnisko nodrošinājumu. 


Atgādinām, ka Ķekavas novada pašvaldība, lai padarītu vēl efektīvāku un kvalitatīvāku pašvaldības policijas darbu un risinātu telpu jautājumu, Reģionālo pašvaldības policiju pārcels uz jaunām, plašākām un piemērotākām telpām Ķekavas centrā, nekustamajā īpašumā Gaismas 4a (bijusī ēka “Pie Mārtiņa”), kuru tā iegādājās 2016. gadā tieši šīm vajadzībām.  Sākotnēji ēkā tika ieguldīti līdzekļi ēkas saglābšanas darbos, jo ēka atradās ilgstoši pamesta un netika ekspluatēta.  

 

Administratīvā pārvalde
25.05.2020.

  Drukāt