Budžeta grozījumos piešķir naudu ceļu investīciju projektiem Baložos, Ķekavā un Rāmavā

Ķekavas novada dome 28. septembrī apstiprināja 2020. gada pašvaldības budžeta grozījumus, lai galvenokārt atvēlētu papildu finansējumu ceļu investīciju projektu īstenošanai – Saulgriežu ielas Baložos un Saules ielas Ķekavā pārbūvei, kā arī veloceliņa izbūvei gar valsts autoceļu V2. Šiem projektiem pašvaldība budžeta grozījumos šogad piešķīrusi  līdzfinansējumu vairāk kā 174 000 eiro.


Lai varētu realizēt šos finansiāli apjomīgos projektus, pašvaldībai ir nepieciešams uz vairākiem gadiem ņemt kredītu no Valsts kases, un  2020. gadā šiem projektiem plānots saņemt aizņēmumu no Valsts kases 473 000 eiro apmērā. Atgādinām ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību, pašvaldībām ir jāsaņem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas VARAM akcepts, lai pretendētu uz  kredīta saņemšanu.  


Kā informē Attīstības un Būvniecības pārvalde, Saulgriežu ielas 1.kārtas pārbūvējamā posma garums no Kalnu ielas līdz Labrenča ielai ir 1,21 kilometri. Pārbūves laikā paredzēts izbūvēt ielu ar asfaltbetona segumu, gājēju ietvi un apgaismojumu, kā arī tiks izbūvētas četras autobusu pieturvietas. Posmos, kur nav iespējams novadīt lietus ūdeņus ar atklātu metodi, tiks izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas drenāžas sistēma. Ielas pārbūves termiņš ir paredzēts  18 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Savukārt līdz Saulgriežu ielas pārbūves 2.kārtas (no Labrenča ielas līdz Mežmalas ielai) realizēšanas uzsākšanai ir jāveic sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīkla projektēšana un izbūve šajā posmā.


Tāpat arī plānots Ķekavā (Odukalnā) pārbūvēt Saules ielu  visā tās garumā -  no Odukalna ielas līdz Niedru ielai. Būvdarbu laikā tiks pārbūvēts ūdensvads un elektroniskie sakaru tīkli, izbūvēta lietus kanalizācija, jauns LED apgaismojums, gājēju ietve un asfaltbetona brauktuve. Satiksmes dalībnieku drošības nolūkos tiks uzstādīti ātrumvaļņi.   


Pašvaldības budžeta grozījumos atvēlēti līdzekļi arī veloceliņa izbūves projektam  gar V2 no Valdlaučiem līdz Ziedonim.  Apvienotā gājēju un veloceliņa posma garums būs 1,4 km, tas sāksies Valdlaučos no Mazās Rāmavas ielas un noslēgsies pie Egļu ielas Katlakalnā.  Veloceliņa izbūves laikā tiks izbūvēts jauns  LED apgaismojums  un divas sabiedriskā transporta pieturvietas.


Visus augstākminēto projektu būvniecības darbus plānots uzsākt šogad.

Administratīvā pārvalde
28.09.2020.

 

  Drukāt