Baložos asfaltēs Jaunatnes ielu

Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde informē, ka šonedēļ  - 6. un 7. oktobrī – Baložos tiks asfaltēta Jaunatnes iela. 


Projekta ietvaros Jaunatnes ielā ir izbūvēts jauns ūdensvads, apgaismojums, drenāžas sistēma un gājēju ietve.  Pēc ielas asfaltēšanas tiks uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi.   


Projekts Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiek īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros. Šī projekta ievaros tiek pārbūvētas divas ielas Baložos – Uzvaras prospekts un Jaunatnes iela.Administratīvā pārvalde
05.10.2020.

 

 


 

  Drukāt