Noslēgušies siltumtrases posma būvdarbi Baložos

SIA “Baložu siltums” šobrīd veic divu siltumapgādes sistēmas modernizācijas projektu realizāciju Baložos un Titurgā. Projekti tiek realizēti programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" ietvaros.

 

Projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana, pārejot no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Baložos” un “Baložu un Titurgas savienojoša siltumtrases posma izbūve, paaugstinot siltumapgādes sistēmas efektivitāti un veicinot pāreju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem” ietvaros tiks izbūvēta 3,5 MW biomasas katlu māja, kā arī jauns siltumtrases posms, kas savienos Baložu un Titurgas katlu mājas, apvienojot tās vienā siltumapgādes sistēmā.

 

Šobrīd siltumtrases posma būvdarbi ir pabeigti. Jaunajā biomasas katlumājā iekārtas ir uzstādītas, un būvniecības darbi ir nobeiguma stadijā. Tuvākajā laikā plānota ražošanas uzsākšana, kas nozīmē, ka apkures sezonas siltumenerģija jau tiks ražota ar jaunajām biomasas iekārtām. 

 

Jauno samazināto siltumenerģijas ražošanas tarifu ar šķeldas kurināmo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija plāno apstiprināt 2020. gada oktobrī.
 SIA “Baložu siltums”
05.10.2020.

 

  Drukāt