Renovēta daudzdzīvokļu māja Ķekavā, Nākotnes ielā 8

SIA ‘’Ķekavas nami” informē, ka ir pabeigti renovācijas darbi 30 dzīvokļu mājai Ķekavā, Nākotnes ielā 8.  

 

Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros tika veikta ēkas fasāžu, gala sienu, jumta un pagrabstāva siltināšana, jumta pārseguma atjaunošana, lodžiju atjaunošana, daļēja logu nomaiņa dzīvokļos, ārdurvju nomaiņa kāpņu telpās, apkures cauruļvadu nomaiņa pagrabstāvā, siltummezgla rekonstrukcija, ēkas ventilācijas sistēmas sakārtošana, apkures sildķermeņu pieslēgumu pārbūve dzīvokļos, kā arī daļēja sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos.

 

Māja ir ieguvusi būtisku ieguldījumu ilgtermiņā, kā arī patīkamu vizuālo tēlu. Kopumā ir sasniegts labs rezultāts, bet šādu projektu īstenošana nav iespējama bez pašu dzīvokļu īpašnieku līdzdalības un atbalsta. Tāpēc paldies sakām visiem Nākotnes 8 iedzīvotājiem par atbalstu, izturību un pacietību.

 

Vēl vairāki darbi tika paveikti ārpus projekta aktivitātēm no mājas uzkrājuma līdzekļiem. Veikts kāpņu telpu kosmētiskais remonts, izbūvēta lietus ūdens savākšanas sistēma, dzīvokļu komunikāciju šahtās nomainīti vertikālie aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, visos dzīvokļos uzstādīti attālināti nolasāmie ūdens skaitītāji. Īpaši vēlamies uzsvērt attālināti nolasāmo ūdens skaitītāju uzstādīšanu, kas nodrošinājusi vienlaicīgu visu mājas un dzīvokļu skaitītāju nolasīšanu. Tas būtiski samazina ūdens starpības mēneša aprēķinos, nodrošina monitoringu un kontroli par skaitītāju darbību, kā arī ievērojami atvieglo dzīvi iedzīvotājiem, jo vairs nav jāiespringst par skaitītāju rādījumu ziņošanu noteiktos datumos.

 

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 8 Ķekavā, Ķekavas novadā” īstenošana faktiski tika uzsākta vēl vairāk kā pirms trim gadiem -  2017.gada sākumā, kad dzīvokļu īpašnieki lēma par savas mājas renovācijas uzsākšanu. Pilnvarojumu energoefektivitātes projekta īstenošanai saņēma mājas apsaimniekotājs SIA “Ķekavas nami”.

 

Pēc visas nepieciešamās  tehniskās  dokumentācijas izstrādāšanas, iepirkuma procedūru realizēšanas un dokumentu saskaņošanas katrā projekta solī ar attīstības finanšu institūciju ALTUM,  2018. gada vasarā bija jāuzsākas būvdarbiem, taču iepirkuma procedūrā uzvarējušais, kā arī nākošo zemāko cenu piedāvājušais pretendents atteicās parakstīt būvdarbu līgumu. Tika īstenota jauna būvdarbu iepirkuma procedūra un pagājušā gada augusta sākumā tika parakstīts līgums ar ALTUM par projekta īstenošanu,  konsultatīvo vadību, kontroli un līdzfinansējuma (granta) izmaksu veikšanu, pēc tam arī būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumi, un sākās būvdarbi.

 

 

Būvdarbus veica SIA “Latbūvnieks”, būvuzraudzību nodrošināja -  SIA “Tectum Supervising”, bet autoruzraudzību – SIA “RBD”. Būvdarbu norisi ietekmēja Covid-19 radītie apstākļi, kā arī būvnieka nepietiekamie darbaspēka resursi. Lai arī būvdarbi kopumā paveikti kvalitatīvi, vairākkārt tika pagarināti būvdarbu līguma termiņi un mainījās darbinieki būvobjektā, kas radīja nevajadzīgus apgrūtinājumus iedzīvotājiem.

 

Projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa - 497 369,92 eiro.  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums (Granta summa) – 248 684,96 eiro, nedaudz vairāk kā 15 000 eiro, pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzfinansēs Ķekavas novada pašvaldība pēc galīgā atzinuma par projekta īstenošanu saņemšanas no ALTUM.

 

Pārējās projekta izmaksas, “Ķekavas namiem” piesaistot  aizņēmumu SEB bankā un garantējot kredīta atmaksu, 15 gadu laikā sedz dzīvokļu īpašnieki.


 

 

SIA “Ķekavas nami”
06.10.2020.

 


 

  Drukāt