Siltinās daudzdzīvokļu māju Ķekavā, Nākotnes ielā 36

SIA “Ķekavas nami” informē, ka, turpinot darbu pie ēku energoefektivitātes paaugstināšanas, šonedēļ tiks uzsākti apjomīgākie siltināšanas darbi daudzdzīvokļu mājai Ķekavā,  Nākotnes ielā 36. Šajā ēkā ir 122 dzīvokļu, un pēc siltināšanas projekta īstenošanas plānots panākt siltumenerģijas ietaupījumu apkurei vismaz par 52%.


Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros tiks veikta ēkas fasāžu, gala sienu, jumta un pagrabstāva siltināšana, jumta pārseguma atjaunošana, daļēja logu nomaiņa dzīvokļos, ārdurvju nomaiņa kāpņu telpās, aukstā un karstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa dzīvokļu šahtās, apkures un karstā ūdens cauruļu nomaiņa pagrabstāvā, ēkas ventilācijas sistēmas sakārtošana, apkures sildķermeņu pieslēgumu pārbūve dzīvokļos, kā arī daļēja sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos. Darbus paredzēts pabeigt 2021. gada vasarā.


Būvdarbi notiek projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 36 Ķekavā, Ķekavas novadā”, (Nr.DME0000313) ietvaros.


SIA “Ķekavas nami” projektu īsteno kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Augustā parakstīts līgums ar attīstības finanšu institūcija ALTUM, kas nodrošina projekta konsultatīvo vadību, īstenošanas kontroli un līdzfinansējuma (granta) izmaksu veikšanu.


Projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa – 1 842 778,27  eiro, ieskaitot PVN.  Projekta līdzfinansējums(Granta summa) – 921 389,13 eiro, pārējās projekta izmaksas, “Ķekavas namiem” piesaistot  aizņēmumu SEB bankā, 15 gadu laikā sedz dzīvokļu īpašnieki.


Būvdarbus veic SIA “Lagron”, būvuzraudzību -  SIA “Būvrem”, autoruzraudzību – SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”.


Ārpus projekta aktivitātēm “Ķekavas nami” mājā sakārto elektroapgādes un zibensaizsardzības sistēmu, dzīvokļos tiks uzstādīti attālināti nolasāmi ūdens skaitītāji. Vēl pirms projekta uzsākšanas mājā ir nomainīts maģistrālais ūdensvads un kanalizācijas horizontālo cauruļvadu atsevišķi posmi,


Vairāk informācija SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, vai pa tālr. 29126835 (projekta koordinators Juris Firsts), 29255787 (galvenais inženieris Jānis Freibergs), 29545952 (meistars Uldis Alpa-Lūks).SIA “Ķekavas nami”
20.10.2020.


  Drukāt