Mājražotājiem plāno nepiemērot maksu par ielu tirdzniecības atļaujām

 

Uzklausot Ķekavas novada Uzņēmēju padomes ierosinājumu, lai veicinātu mājražotāju un mazo uzņēmumu darbību,  Ķekavas novada pašvaldība rosina piešķirt 100% atlaidi  ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai tiem, kuri nomā tirdzniecības vietu, nevis izmanto pašvaldības noteikto tirdzniecības vietu.


Šādas izmaiņas iekļautas pašvaldības saistošajos noteikumos “Nodeva par tirdzniecības vietu publiskās vietās”, kas jau ir apstiprinātas Ķekavas novada domes sēdē, bet vēl nepieciešams saņemt apstiprinājumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.


Kā informē Īpašumu pārvalde, tad šīs izmaiņas attieksies uz tiem uzņēmējiem, galvenokārt, kas ir mājražotāji, kuri savu produkciju, piemēram, tirgo pie autoceļiem, pie tirdzniecības centriem u.tml., un jau maksā vietas īpašniekam nomas maksu.    


Arī turpmāk šiem uzņēmējiem būs jāiesniedz pašvaldībā visi nepieciešamie dokumenti tirdzniecības atļaujas saņemšanai.


Jau šobrīd pašvaldība saistošajos noteikumos “Nodeva par tirdzniecības vietu publiskās vietās”, ir piemērojusi atlaides nodevas maksai.  Proti, Ķekavas novadā deklarētiem vai reģistrētiem tirgus dalībniekiem tiek piemērota 20% atlaide, bet  sabiedriskā labuma un bezpeļņas organizācijām, ja tirdzniecība tiek organizēta līdzekļu vākšanai labdarības nolūkos, tiek piemērota 100% atlaide.


Plašāk ar informāciju par atļaujas saņemšanu ielas tirdzniecībai var uzzināt: https://www.kekava.lv/pub/index.php?id=2214

 

Administratīvā pārvalde
21.10.2020.

 

 

  Drukāt