Pašvaldība saņēmusi gandrīz 400 iedzīvotāju priekšlikumus 2021.gada budžetam

Ķekavas novada pašvaldība oktobra sākumā aicināja novada iedzīvotājus iesniegt savas idejas, ieteikumus, priekšlikumus un risināmos jautājumus, kuru virzībai būtu jāatvēl finansējums 2021.gada budžetam. No novada iedzīvotājiem saņemti 396 priekšlikumi, kas ir gandrīz 4 reizes vairāk kā gadu iepriekš.

Visvairāk priekšlikumi saņemti par nepieciešamību veikt ceļa seguma atjaunošanu dažādās novada teritorijās, apgaismojuma ierīkošanu, kā arī  vides labiekārtošanu – spēļu, sporta laukumu un atpūtas vietas izveidošanu.

Šogad īpaši aktīvi bijuši iedzīvotāji no Baložu pilsētas - vairāk kā puse jeb 218 no visiem saņemtajiem priekšlikumiem attiecas uz Baložu un Titturgas teritoriju. Tāpat saņemti 40 priekšlikumi par vēlamajiem uzlabojumiem Ķekavā, 31 priekšlikums adresēts Daugmales pagastam, 15 priekšlikumi saņemti gan no Rāmavas, gan Krustkalnu iedzīvotājiem, 14 priekšlikumi adresēti Valdlaučiem, bet 13 - Katlakalnam. Saņemti 19 priekšlikumi, kas attiecināmi uz novadu kopumā, piemēram, attiecībā uz sabiedriskā transporta pieturvietām, veloceliņa nepieciešamību un brīvpusdienām bērnudārzos. Arī citas novada apdzīvotās vietas saņēmušas atsevišķus ieteikumus no iedzīvotājiem.

Jau tuvākajā laikā, balstoties uz pašvaldības struktūrvienību un iestāžu iesniegtajiem budžeta pieprasījumiem, kā arī iedzīvotāju priekšlikumiem, darbu uzsāks budžeta komisija.

Pēc budžeta komisijas izskatīšanas nākamā gada pašvaldības budžeta projekts tiks nodots atzinumu sniegšanai domes komitejās, bet noslēdzošais etaps būs domes sēdes lēmums.

Ķekavas novads pateicas ikvienam aktīvajam iedzīvotājam par veltīto laiku, lai nodotu savus priekšlikumus, idejas un ieteikumus, lai uzlabotu, padarītu ērtāku un komfortablāku mūsu iedzīvotāju ikdienu.

Budžeta veidošanas process ir sarežģīts, jo, pārstāvot iedzīvotāju intereses,  pašvaldības vajadzības un vēlmes vienmēr pārsniedz finansiālās iespējas, tāpēc budžeta veidošanas kontekstā tās ir nepieciešams izvērtēt no visa novada attīstības skatpunkta, sabalansējot izdevumus ar ieņēmumiem. Primāri līdzekļi ir jāvelta pašvaldības pamatfunkciju nodrošināšanai (izglītībai, ielu uzturēšanai, vides sakopšanai, veselībai, drošībai utt.), kā arī  iesākto projektu realizācijai, obligātajam maksājumam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.

 

 


Administratīvā pārvalde
2.11.2020.

 

 

 

  Drukāt