Ar Lāčplēša Goda zīmi apbalvoti trīs Ķekavas novada iedzīvotāji

Latvijas Valsts aizsardzības fonda „Lāčplēsis” valde ir piešķīrusi apbalvojumu trim Ķekavas novada iedzīvotājiem – Tatjanai Saveļjevai, Andrim Jēkabsonam un Jurim Firstam.


Ar Lāčplēša Goda zīmi bronzā jau šī gada septembrī Latvijas Ugunsdzēsības muzejā apbalvoja Andri Jēkabsonu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Valstiskās neatkarības atjaunošanā, uzņēmējdarbībā, ieguldīto darbu Ķekavas novada pašvaldībā un aktīvu sabiedrisko darbu.


Savukārt, atzīmējot Lāčplēša dienu – Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu, apbalvojumu, Lāčplēša Goda zīmi bronzā - piešķīra Ķekava novada pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” skolotājai, sirds pedagogam Tatjanai Saveļjevai par aktīvu pilsonisko nostāju Latvijas Valstiskās neatkarības atjaunošanas laikā, ilggadīgu darbu Ķekavas novada pirmskolas izglītības iestādēs, ieaudzinot bērnos mīlestību pret līdzcilvēkiem, piederību un lepnumu dzimtai vietai un Latvijai.


Goda zīme tika piešķirta Ķekavas novada pašvaldības uzņēmuma SIA „Ķekavas nami” valdes loceklim, projektu vadītājam Jurim Firstam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Valstiskās neatkarības atjaunošanā, ilggadīgu darbu Ķekavas novada iestādēs, sabiedriskās organizācijas „Ķekavas un Bordesholmas sadraudzības biedrība” dibināšanā un tās vadīšanā, aktīvu piedalīšanos un iesaistīšanos dažādu sporta pasākumu organizēšanā.  Apbalvojumu svinīgā pasniegšana notiks atkarībā no esošās situācijas valstī saistībā ar Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem.

                                 

               Latvijas Valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” valdes loceklis Māris Šops
11.11.2020.

 

 

 

 

 

  Drukāt