Ķekavas novada pašvaldība pateicas novada iedzīvotājiem par atbildīgu rīcību Covid-19 izplatības ierobežošanā

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati par Covid-19 vīrusa pēdējo divu nedēļu epidemioloģisko situāciju Latvijā norāda, ka Ķekavas novadā ir 49 saslimušie. Ķekavas novada pašvaldība ir novērojusi, ka iedzīvotāji saslimšanas gadījumos vai pat ar aizdomām par saslimšanu ir rīkojušies atbildīgi, informējot ģimenes ārstus, mācību iestādes, darba devējus un iespējamās kontaktpersonas, tādējādi mazinot vīrusa izplatības risku. Par šādu atbildīgu iedzīvotāju attieksmi un rīcību sakām lielu paldies.

 

Valstī pieaugot  Covid-19 saslimstības gadījumiem, tieši iedzīvotāju atbildīga rīcība ļauj laicīgi apzināt iespējamos riskus un laicīgi tos novērst,  spējot nodrošināt to, ka turpina strādāt  novada izglītības iestādes un medicīnas darbinieki, kā arī mazinot vīrusa izplatību starp iedzīvotājiem. Lai pēc iespējas mazinātu risku vīrusa izplatībai Ķekavas novadā, iedzīvotāji ir aicināti arī turpmāk ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus, kuri apkopoti ŠEIT, kā arī turpināt atbildīgi izturēties pret SPKC norādījumiem, ja ir saņemts pozitīvs COVID-19 testa rezultāts vai noteikts kontaktpersonas statuss pēc kontaktēšanās ar kādu saslimušo.

 

Koronavīrusa izplatības mazināšanas nolūkos Ķekavas novadā, Valsts policija un Reģionālā pašvaldības policija veic to personu uzraudzību, kurām jāievēro pašizolācija un karantīna.  Ja esat novērojuši pārkāpumus, kas saistīti ar valstī noteikto ierobežojumu neievērošanu, sazinieties ar pašvaldības policiju, zvanot uz operatīvo tālruni 67937102.

 

Jau oktobra sākumā darbu ir atsākusi Ķekavas novada krīzes vadības grupa, kas koordinē un uzrauga saskaņotu pašvaldības iestāžu darbu šajā situācijā, kā arī lemj par preventīvajiem drošības pasākumiem, lai mazinātu koronavīrusa izplatību Ķekavas novada teritorijā.


Ķekavas novada krīzes vadības grupu vada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire un grupas sastāvā strādā pašvaldības izpilddirektore, nozaru pārvalžu vadītāji, Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks, Ķekavas novada sociālā dienesta vadītāja, Ķekavas ambulances direktors, darba aizsardzības speciālists, jurists un sabiedrisko attiecību vadītāja. 


Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz pulcēšanos un sociālās distances ievērošanu, Krīzes vadības grupas sanāksmes notiek tiešsaistē, pastāvīgi sazinoties, lai izrunātu aktuālo situāciju novadā un pieņemtu lēmumus par turpmākajiem rīcības soļiem.  


Šajās sanāksmēs tiek izskatīti arī jautājumi, ko uzdevuši iedzīvotāji par esošo ārkārtas situāciju, zvanot uz pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, vienoto informatīvo tālruni 8488, pašvaldības iestādēm, kā arī jautājuši, izmantojot elektroniskās iespējas un sociālos tīklus.   


Atgādinām, ka visa aktuālā informācija par ārkārtas situāciju par COVID-19 un Krīzes vadības grupas lēmumi ir pieejami pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Ķekavas novada facebook lapā. Ja ir radušies kādi jautājumi vai ir pieejama kāda informācija saistībā ar Covid19 izplatību novadā, aicinām iedzīvotājus sazināties ar pašvaldību, izmantojot vienoto informatīvo tālruni 8488, rakstīt uz novads@kekava.lv vai krizesgrupa@kekava.lv.

 

Administratīvā pārvalde
12.11.2020.

 

  Drukāt