Seniori un pirmsskolas vecuma bērni saņems Ziemassvētku saldumu paciņas

Lai iepriecinātu Ķekavas novada seniorus un pirmsskolas vecuma bērnus, Ķekavas novada pašvaldība arī šogad dāvinās Ziemassvētku saldumu paciņas, tomēr jāņem vērā, ka saistībā ar ārkārtas situāciju, ir mainījusies paciņu saņemšanas kārtība. Kopumā sagādātas 2766 bērnu saldumu paciņas un 4100 pieaugušo salduma paciņas, kuru izdali organizē Sociālais dienests.


Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un pulcēšanās ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, šogad Ķekavas novada pašvaldība aicina bērnus un seniorus Ziemassvētku saldumu paciņu saņemt individuāli apsveikuma kartītē norādītajā vietā un laikā. 


Ar Sociālā dienesta starpniecību Ziemassvētku saldumu paciņas saņems bērni līdz septiņu gadu vecumam, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Tie bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, Ziemassvētku saldumu paciņas saņems iestādē.


Ziemassvētku saldumu paciņas saņemt aicinām arī novada seniorus, valsts vecuma pensiju saņēmējus, personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, politiski represētās personas, kā arī Černobiļas AES avāriju seku likvidēšanas dalībniekus. Lai saņemtu saldumu paciņu, līdzi būs jāņem Ziemassvētku apsveikuma kartīte.

 

Administratīvā pārvalde
07.12.2020.

  Drukāt