Baložos pabeigti Jaunatnes ielas izbūves darbi

 

Baložu pilsētā turpinās darbs pie projekta īstenošanas, kas paredz divu ielu pārbūvi – Jaunatnes ielu un Uzvaras prospektu.  Šobrīd ir noslēgušies izbūves darbi Jaunatnes ielā. Projekta ietvaros Jaunatnes ielā ir izbūvēta iela ar asfalta segumu,  gājēju ietve, ielas apgaismojums, ūdensvads un lietus ūdens novadīšanas sistēma.

 

Jaunatnes ielā novembra sākumā tika pabeigti darbi un visu mēnesi notika dokumentācijas sakārtošana, lai objektu nodotu ekslpuatācijā. Visi nepieciešamie dokumenti decembra sākumā tika iesniegti Būvvaldē un pēc to izskatīšanas pārbūvētā Jaunatnes iela ir nodota ekspluatācijā.

 

Savukārt Uzvaras prospektā novembrī  ir izbūvēti 70 % no maģistrālā ūdensvada un izbūvēti 40 % ūdensvada atzaru. Izbūvēti četri no pieciem ugunsdzēsības hidrantiem. Decembrī tiks veikta lietotāju pārslēgšana no vecā uz jaunizbūvēto ūdensvadu, tāpēc jārēķinās ar ūdensapgādes pārtraukumiem visa mēneša garumā, par kuriem iedzīvotāji tiks iepriekš informēti.

 

Ir pabeigta lietus kanalizācijas cauruļvadu un aku izbūve, turpinās sadzīves kanalizācijas cauruļu un aku izbūve. Novembrī izbūvēti 30 % no maģistrālā cauruļvada. Decembrī turpināsies maģistrālo cauruļvadu un atzaru izbūve. Plānots, ka inženiertīklu izbūves darbi turpināsies līdz janvāra vidum.

 

Uzvaras prospekta posmos no Baložu ielas līdz Krišjāņa Barona ielai un no Zaļās ielas (veterinārās klīnikas) Lakstīgalu ielai turpinās ielas konstrukcijas izbūve. Daļēji izbūvēti bruģētie ietvju posmi Uzvaras prospekta kreisajā malā līdz Kr. Barona ielai un no Uzvaras prospekta 17 līdz Titurgas ielai. Citos posmos tiek veikts ierakums un izbūvēta salizturīgā kārta no drenējošas smilts. Brauktuves daļā notiek ierakuma izbūve, grunts pastiprinošās kārtas, ģeorežģa un nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas izbūve. Abos iepriekšminētajos posmos tiek veikta arī brauktuves un ietvju apmaļu izbūve.

 

Divos Uzvaras prospekta posmos – no Baložu ielas līdz Krišjāņa Barona ielai un no Zaļās ielas (veterinārās aptiekas) līdz Lakstīgalu ielai ātrāk nekā visā remontējamā Uzvaras prospekta pārbūves zonā ir plānota nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas izbūve, kā arī asfalta apakškārtas ieklāšana. Šo darbu veikšana būs atkarīga no atbilstošiem laikapstākļiem. Pārējā Uzvaras prospekta posmā ceļa konstrukcijas izbūves darbi turpināsies pēc inženiertīklu izbūves.

 

Projekts Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiks īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
07.12.2020.

  Drukāt