Lasītāju apkalpošana Ķekavas novada bibliotēkās ārkārtējās situācijas laikā

No 3. decembra Ķekavas novadā bibliotēkām pakalpojumu sniegšanā ir jāievēro stingrāki Covid-19 ierobežojumi. Bibliotēkas turpina apkalpot klātienē (izņemot Daugmales pagasta bibliotēku), ievērojot šādus noteikumus, kas ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām.

 • Ierodoties bibliotēkā, lietotājs dezinficē rokas un lieto sejas aizsargmasku (no 7 gadu vecuma) visā bibliotēkas apmeklējuma laikā.
 • Grāmatas un žurnālus ievieto kastē vai maisā pirms ieejas bibliotēkā. Lasītāju nodotie izdevumi trīs dienas atrodas karantīnā – tos nevar saņemt lasīšanai vai rezervēt elektroniski.
 • Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 15 minūtes.
 • Brīvpieeja grāmatu krājumam, ievērojot sociālo distancēšanos 2 m un vienlaicīgi bibliotēkas abonementā atrodoties ne vairāk kā 2 apmeklētājiem.
 • Lasītava apmeklētājiem slēgta. Žurnāli tiek izsniegti lasīšanai mājās (jaunākie numuri – uz trim dienām).
 • Datoru izmantošana un maksas pakalpojumi netiek nodrošināti.
 • Ja veidojas liela bibliotēkas lietotāju plūsma, lūdzam uzgaidīt ārpusē vai telefoniski vienoties par apmeklējuma laiku.
 • Attālināti tiek nodrošināti e-pakalpojumi: uzziņas, konsultācijas, autorizācijas iespēja datubāzēs (e-katalogā un Letonika.lv) un pieeja e-grāmatām.
 • Bibliotēkā nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.
 • Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm.
 • Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēka ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Notiek regulāra telpu, virsmu un inventāra dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas krājumā. Pie ieejas bibliotēkā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

 

Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas un žurnālus rezervēt jau iepriekš: izmantojot e-katalogu https://balozi.biblioteka.lv, rakstot e-pastu vai zvanot:

 

Aicinām lasītājus būt saprotošiem un izmantot vairāk bibliotēku attālinātos pakalpojumus!

 

Baložu pilsētas bibliotēka
10.12.2020.

 

 

  Drukāt