URBACT programmas projekta “Cities4CSR” aktualitātes

Programmas URBACT projekta “Cities4CSR” veiksmīgai īstenošanai Ķekavas novada pašvaldība ir izveidojusi pastāvīgu vietējo rīcības grupu, kas tiks iesaistīta svarīgu projekta jautājumu izskatīšanai, ideju ģenerēšanai un aktivitāšu saskaņošanai.


2020. gada 10. novembrī tiešsaistē tikās projekta vadības grupa un Vietējās rīcības grupas kodols, lai vienotos par kopīgu projekta vīziju, pārrunātu vēlmes un gaidas, kā arī informētu par tālākām projekta aktivitātēm. Tika viennozīmīgi lemts par to, ka Ķekava projekta ietvaros risinās zaļās mobilitātes un izglītošanas jautājumus, lai kļūtu par velodraudzīgāko novadu.


Turpinot projekta Cities4CSR aktivitātes, Ķekavas novada pašvaldība š. g. 2. decembrī organizēja tiešsaistes pasākumu -  diskusija “Pašvaldības un uzņēmēju sadarbība zaļā kursa ietvaros. Iespējas un ierobežojumi”. Savā pieredzē un zināšanās dalījās:

  • Edgars Korčagins, Valsts kontroles padomes loceklis;
  • Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs.

 

Ņemot vērā līdzšinējās projekta Cities4CSR aktivitātēs izskanējušos priekšlikumus iespējamai pašvaldības un uzņēmēju sadarbībai, diskusijā tika apspriestas šādas iniciatīvas:

  • gājēju pāreju ierīkošana partnerībā ar konkrēto objektu īpašniekiem;
  • pašvaldības un uzņēmēju sadarbība mobilitātes punktu, kā arī park&ride laukumu izveidē;
  • uzņēmēji kā pašvaldības partneri dažādās informatīvās kampaņās;
  • pašvaldības zemes nodošana privātajiem uzņēmējiem, piemēram, iedzīvotājiem brīvi pieejamu atpūtas vietu ierīkošanai un uzturēšanai.

 

Š.g. 28. oktobrī un 25. novembrī notika otrā un trešā projekta starpvalstu tiešsaistes sanāksme ar visiem projekta partneriem, informējot par turpmākajām projekta aktivitātēm un Integrētā rīcības plāna ceļvedi, kurš katram projekta partnerim ir jāizveido un jāiesniedz līdz šī gada beigām.

 

No 2020. gada maija līdz 2022. gada augustam rīcības plānošanas tīkli koncentrēsies uz apmaiņu un mācīšanos starp partneru pilsētām, izmantojot URBACT metodes pieeju un dažādus mācību līdzekļus. Katru projektu atbalstīs starptautiskie eksperti, cenšoties palielināt potenciālu un sniegt tematisko atbalstu.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
16.12.2020.

 

  Drukāt