Odukalna ielas posmā izbūvēts jauns LED apgaismojums

 

Ķekavas novada pašvaldība izbūvējusi jaunu LED apgaismojumu Ķekavā, Odukalna ielas posmā, no Saules ielas līdz autoceļam A7.  Vēsturiski biji izveidojusies situācija, ka blīvi apdzīvotajā Odukalna teritorijā tieši šis posms, kur ir intensīva gājēju un autotransporta plūsma, bija palicis bez apgaismojuma.  Līdz ar minētajiem izbūves darbiem, šī problēma ir atrisināta.


Lai turpinātu sakārtot Odukalna teritoriju, pašvaldība arī pārbūvēs Saules ielu visā tās garumā -  no Odukalna ielas līdz Niedru ielai. Būvdarbu laikā tiks pārbūvēts ūdensvads un elektroniskie sakaru tīkli, izbūvēta lietus kanalizācija, jauns LED apgaismojums, gājēju ietve un asfaltbetona brauktuve. Satiksmes dalībnieku drošības nolūkos tiks uzstādīti ātrumvaļņi. 


Kā informē Attīstības un būvniecības pārvalde, šo darbu veikšanai pašvaldība saņēmusi kredītu, un nākamnedēļ jau plānots uzsākt ūdensvada pārbūvi un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi, ka arī citu pārbūvei nepieciešamie sagatavošanas darbi un ietves izbūvei paredzētās teritorijas attīrīšanas darbi no krūmiem un dažiem kokiem. Būvdarbu laikā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.  

 

Administratīvā pārvalde
19.12.2020.

 

 

  Drukāt