Uzsāk Saules ielas pārbūvi Odukalnā

 

Ķekavas novada pašvaldības uzdevumā būvnieks - SIA "Vianova- šonedēļ tiks uzsākti pirmie Saules ielas pārbūves darbi.


Pateicoties piemērotajiem laika apstākļiem, tiks uzsākta ūdensvada pārbūve un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, ka arī citi pārbūvei nepieciešamie sagatavošanas darbi un ietves izbūvei paredzētās teritorijas attīrīšanas darbi no krūmiem un dažiem kokiem. Būvdarbu laikā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.


Ķekavas  novada pašvaldība pārbūvēs Saules ielu visā tās garumā -  no Odukalna ielas līdz Niedru ielai. Būvdarbu laikā tiks pārbūvēts ūdensvads un elektroniskie sakaru tīkli, izbūvēta lietus kanalizācija, jauns LED apgaismojums, gājēju ietve un asfaltbetona brauktuve. Satiksmes dalībnieku drošības nolūkos tiks uzstādīti ātrumvaļņi. 


Kā informē Attīstības un būvniecības pārvalde, būvdarbu kopējās izmaksas ir gandrīz 760 000 eiro, no tiem 544 000 eiro ir kredīts no Valsts kases. Būvdarbus plānots pabeigt nākamā gada beigās.

 

 

Administratīvā pārvalde
21.12.2020.