Izstrādā Ķekavas un Baldones novadu pašvaldību apvienošanās projektu

 

Atbilstoši Administratīvi teritoriālai reformai no 2021. gada 1. jūlija jaunveidojamā Ķekavas novada teritorijā iekļausies arī Baldones novads, līdz ar to, lai nodrošinātu  veiksmīgu abu pašvaldību apvienošanās projekta izstrādi, Ķekavas novada un Baldones novada pašvaldības uzsākušas kopīgu darbu, izveidojot vairākas darba grupas.

 

Pašvaldību apvienošanās procesu koordinēs abu esošo novadu – Ķekavas un Baldones novadu  - pašvaldību izpilddirektori.

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu administratīvi teritoriālās reformas kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi, šobrīd pašvaldību nozaru speciālisti strādā pie laika grafika pašvaldību apvienošanās projekta izstrādei un esošās struktūras izvērtējuma. Turpmākie soļi ir   izveidot  jaunizveidotā novada domes administrācijas pārvaldes modeli un izstrādāt jaunizveidotā novada pašvaldības nolikuma projektu. Par šiem piedāvātajiem projektiem būs jālemj jaunajam Ķekavas novada domes deputātu sasaukumam. 

 

Administratīvi teritoriālā reforma paredz no 2021. gada jūlija Latvijā pašvaldību skaitu samazināt no 119 līdz 42, turpmāk būs 10 valstspilsētas. Tāpat pieci ciemi iegūs pilsētu statusu, tostarp, arī Ķekava.  Lēmums par pilsētas statusa piešķiršanu Mārupei, Ķekavai, Ādažiem stāsies spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

 

Administratīvā pārvalde
06.01.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Drukāt