Veiks grunts izpēti zem projektētās Baložu vidusskolas piebūves

 

Saistībā ar Baložu vidusskolas jaunās piebūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi tiks veikti izpētes darbi gruntij zem projektētās ēkas. Šos izpētes darbus plānots veikt sākot ar 7. janvāri. 

 

Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde, testēšanu plānots veikt esošā sporta laukuma zaļajā teritorijā (futbola laukuma daļā), blakus asfaltētajam basketbola laukumam. Lai iegūtu objektīvus rādītājus, paredzēts noņemt augsni un izveidot aptuveni 1,6 m augstu uzbērumu 11 x 7 m lielā laukumā. Šis uzbērums kā testa laukums tiks saglabāts līdz būvdarbu uzsākšanas laikam. Darbus veiks SIA "Belss".

 

Darbi tiek veikti Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana”, Nr.8.1.2.0/17/I/036 ietvaros.

 

Atgādinām, ka ir noslēgts līgums par  Baložu vidusskolas moduļu tipa piebūves izbūvi un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi un būvniecību, šobrīd  notiek projektēšanas darbi.


Līguma ietvaros plānoti darbi vairākās kārtās -  Baložu vidusskolas piebūves jaunbūves un sporta laukuma pārbūves projektēšana, tad  skolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve, kā arī autoruzraudzība. Līguma kopējās izmaksas ir 8,5 milj. eiro atbilstoši publiskajam iepirkumam.  Līguma izpildes laiks ir  14 mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas diena, - proti, līdz 2021. gada beigām. Šie darbi notiek Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta "Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana" ietvaros.


Šī projekta realizēšanai tiek piešķirts  ERAF finansējums  3,2 milj. eiro, valsts dotācija – vairāk kā 84 000 eiro, bet pārējās projekta izmaksas  - apmēram 6 milj. eiro sedz Ķekavas novada pašvaldība, ņemot  aizņēmumu no Valsts kases. Kopējā šī projekta izmaksas  ir lēšamas ap 9 milj. eiro.


Projekta ietvaros Baložu vidusskolas piebūve nodrošinās piemērotu mācību vidi un radīs papildus vietas vēl 280 bērniem.  Skolā tiks izbūvēta piebūve divos stāvos ar šādām telpām: 12 mācību klašu telpas, tajā skaitā dabaszinību kabineti  (fizika, ķīmija), aktu zāle ar paaugstinājumu, ēdamzāle, metodiskā telpa, sanitārie mezgli un palīgtelpas (siltummezgls, noliktavas inventāra novietnei, garderobe, ģērbtuves, gaiteņi u.c.); skolotāju telpas, ventkamera, palīgtelpas (inventāra novietnei, gaiteņi u.c.), nodrošinot ergonomisku mācību vidi, tiks ieviesti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases), tiks pārbūvēts esošais sporta laukums atbilstoši normatīvo aktu, izglītības programmas “Sports”, interešu izglītības programmu prasībām.


Savukārt Ķekavas vidusskolā tiks ieviesti mūsdienīgi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases).


Projekts „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana”, Nr.8.1.2.0/17/I/036, tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.

 

Administratīvā pārvalde
06.01.2021.

  Drukāt