Par pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu ziemā

Viena no pašvaldības funkcijām ir nodrošināt pašvaldībai piederošo ielu, ceļu un stāvlaukumu uzturēšanu, kas ietver arī brauktuvju attīrīšanu no sniega.


Ķekavas pagastā pašvaldības ielas un ceļu  attīrīšanu no sniega un kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem, kā arī sniega izvešanu nodrošina SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, izņemot iekšpagalmus un stāvlaukumus, kas ir  SIA “Ķekavas nami” atbildība. Savukārt Valdlaučos gan pašvaldības ielas, gan iekšpagalmus uztur “Ķekavas nami”.


Daugmales pagastā –  iekšpagalmus uztur  SIA “Ķekavas nami”, bet pārējos pašvaldībai piederošās ielas un ceļus šajā teritorijā  -  Ķekavas sadzīves servisa centrs.


Baložu pilsētā iekšpagalmu tīrīšanu un grunts seguma ceļu uzturēšanu ziemā nodrošina SIA “Baložu komunālā saimniecība”, bet maģistrālās asfaltētās ielas tīra SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”.

 

Kontakti pašvaldības uzņēmumiem, kas nodrošina pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu:
 

  • SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”, diennakts tālr. 67937363, pa to tālruni var pieteikt arī ielu apgaismojuma bojājumus visā Ķekavas novada teritorijā,
  • SIA „Baložu komunālā saimniecība”,  tālr. 27734604,
  • SIA „Ķekavas nami” Daugmales un Ķekavas pagastā: klientu apkalpošanas centri - Rāmavā  tālr. 67892848, Valdlaučos - tālr. 67620830, 26175205, Ķekavā - tālr. 67937280, Daugmalē – tālr. 29511352, 27055398,
  • kontaktpersona Ķekavas novada pašvaldībā: ceļu inženieris, tālr. 28316800.

 

Pašvaldības ceļi ziemā tiek tīrīti atbilstoši visā valstī noteiktām prasībām, kas atrunātas MK noteikumos par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.

 

Kā pirmie tiek attīrīti novada maģistrālie ceļi un ielas, pa kurām pārvietojas sabiedriskais transports un skolēnu autobuss, kā arī stāvlaukumi pie skolām un bērnudārziem.


Iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā var sazināties ar ceļu uzturētājiem un sniegt informāciju par tiem pašvaldības ielu vai ceļu posmiem, kuri nav attīrīti vai kuros nepieciešama ceļa seguma apstrāde ar pretslīdes materiāliem.


Lai ziemas iestāšanās nesagādātu raizes, Ķekavas novada atbildīgie dienesti ir gatavi darbam, taču pašu autovadītāju ziņā ir būt piesardzīgiem, ievērot drošu distanci un braukšanas ātrumu, kā arī parūpēties par sava transporta līdzekļa tehnisko stāvokli un atbilstību lietošanai ziemā.


Privātīpašnieku ievērībai! Ņemot vērā, ka pašvaldība budžeta līdzekļus drīkst izlietot tikai savu ielu un ceļu uzturēšanai, tad servitūtu un privāto ceļu tīrīšana paliek pašu īpašnieku ziņā. Tāpēc par privāto ceļu tīrīšanu iedzīvotājiem pašiem personīgi jāvienojas ar jebkuru privāto pakalpojuma sniedzēju.

 


Ielu un ceļu uzturēšana ārkārtējos laika apstākļos


Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana mainīgos un ārkārtējos laika apstākļos tiek veikta prioritārā kārtībā, ņemot vērā autoceļa tautsaimniecisko nozīmi un uzturētāja reālās iespējas.


Ārkārtēji laika apstākļi ziemas sezonā ir tad, kad nepārtraukti snigušā sniega kārtas biezums 4 stundās pārsniedz 10 cm (intensīva snigšana), ja intensīva snigšana turpinās nepārtraukti ilgāk par 6 stundām vai ar pārtraukumiem ilgāk par 12 stundām, vai atkala, vai lietus vairākas reizes diennaktī uz sasalušas brauktuves izveido apledojumu, vai vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē un veidojas sniega sanesumi.

 

Prasības gājēju celiņu uzturēšanai ziemā


Pēc Ministru kabineta 2010. gada 9.marta noteikumiem Nr. 224 “Prasības valsts un pašvaldību autoceļu uzturēšanai ziemā”, prasības gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšanai nosaka to īpašnieks.

Tāpat kā autoceļiem, tā arī gājēju ietvēm un ceļiem ir noteiktas prioritātes. Primāri tiek tīrītas tās ielas, kuras ir blakus ceļa braucamajai daļai, lai nodrošinātu gājēju drošību, kā arī ietves un gājēju ceļi, pa kuriem notiek visintensīvākā gājēju plūsma – pie daudzdzīvokļu namiem, skolām bērnudārziem.

 

 

PAŠVALDĪBAS IELU UN CEĻU DIGITĀLĀ KARTE
 

Ķekavas novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu saraksts, kurā var iegūt informāciju par  690 pašvaldības ielām un ceļiem, to raksturojošiem parametriem, piemēram, ielas nosaukumu, adresi,  garumu, seguma veidu, kā arī īpašuma kadastra numuru. 
 

Paralēli šim sarakstam, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk atrast sev interesējošo pašvaldības ielu vai ceļu, ir izveidota arī digitālā karte, kur, ierakstot nosaukumu, kartē parādās meklētā iela vai ceļš, līdz ar to redzot tā atrašanās vietu un numuru. Pēc šī numura  tad kopējā ceļu un ielu sarakstā var  iegūt plašāku informāciju par meklēto objektu. Arī ar mobilā telefona, kas aprīkots ar GPS, palīdzību var redzēt atrašanās vietu, kā arī vai šī vieta ir vai nav pašvaldības ceļš.

 

 

Ķekavas novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm:

Ķekavas novada, Ķekavas pagasta autoceļu saraksts ar uzturēšnas klasēm

Ķekavas novada, Daugmales pagasta autoceļu saraksts ar uzturēšnas klasēm


Grafiskie pielikumi:

Aleju ciema ielu shēma

Baložu pilsētas ielu shēma

Daugmales pagasta ceļu shēma

Daugmales ciema ielu shēma

Dzērumu ciema ielu shēma

Dzintaru ciema ielu shēma

Jaunsila ciema ielu shēma

Jenču ciema ielu shēma

Katlakalna ciema ielu shēma

Krogsila ciema ielu shēma

Krustkalnu ciema ielu shēma

Ķekavas pagasta ceļu shēma

Ķekavas ciema ielu shēma

Lapenieku ciema ielu shēma

Mellupu ciema ielu shēma

Odukalna ciema ielu shēma

Plakanciema ciema ielu shēma

Pulkarnes ciema ielu shēma

Rāmavas ciema ielu shēma

Valdlauču ciema ielu shēma

Vimbukroga ciema ielu shēma