Iespēja pieteikties uz medību tiesību nomu

Ķekavas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no juridiskas personas par medību tiesību nomas piešķiršanu pašvaldības zemes gabalos:
 

1) “Firziķi”, kadastra apzīmējums 8070 010 0074 (platība 4,5 ha);

2) “Puķumeldri”, kadastra apzīmējums 8070 010 0112 (platība 5,37 ha).


Pretendentiem, kas vēlas slēgt līgumu par medību tiesību nomu iepriekš minētajos zemes gabalos, jāiesniedz pieteikums ar nepieciešamo informāciju kādā no pašvaldības Klientu apkalpošanas centriem (ievietojot to slēdzamā pastkastītē pie kāda no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu – novads@kekava.lv) laika posmā no 2021.gada 18.janvāra līdz 2021.gada 29.janvārim (ieskaitot).


Plašāka informācija par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību (prasībām pretendentiem, līguma termiņu, maksāšanas nosacījumiem u.c.) pieejama Ķekavas novada domes noteikumos “Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Ķekavas novadā”.


Papildus informācija pieejama sazinoties ar Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes nekustamā īpašuma speciālisti Vinetu Alviķi, zvanot pa tālruni 25450078 vai rakstot uz e-pasta adresi vineta.alvike@kekava.lv.

 

Īpašumu pārvalde
15.01.2021.

 

  Drukāt