Ķekavas novada pašvaldības oficiālie informācijas kanāli

 

Ķekavas novada pašvaldība, lai informētu savus iedzīvotājus par paveiktajiem un plānotajiem darbiem, par aktualitātēm un citiem ar pašvaldības darbību saistītiem jautājumiem, izmanto atbilstoši iedzīvotāju ērtībām dažādus informācijas kanālus gan drukātā, gan digitālā veidā.


Aicinām iedzīvotājus uzziņai  par pašvaldības aktualitātēm izmantot šādus pašvaldības oficiālos informācijas kanālos:


Sociālie tīkli:   

  • facebook.com/KekavasNovads
  • twitter.com/Kekavas_novads
  • instagram.com/kekavas_novads


Ņemot vērā, ka ir izsludinātas pašvaldības vēlēšanas, kas notiks 2021. gada 5. jūnijā, ir sācies priekšvēlēšanu laiks, kā arī, analizējot iepriekšējo pašvaldības priekšvēlēšanu laika norisi, Ķekavas novada informatīvajā telpā, iespējams, parādīsies aizvien jauni informācijas kanāli, kas centīsies vizuāli līdzināties pašvaldības oficiālajiem informācijas kanāliem, lai tādējādi, iespējams, maldinātu iedzīvotājus, ka šī satura veidotājs vai izdevējs ir Ķekavas novada pašvaldība. Tāpēc aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem un pašvaldības sniegto informāciju uzzināt tās oficiālajos informācijas kanālos.