Ķekavas novadā paplašinās publiskās videonovērošanas pārklājuma tīklu

Vienotās Ķekavas novada videonovērošanas sistēmas ietvaros Reģionālā pašvaldības policija šogad paplašinās publiskās videonovērošanas pārklājuma tīklu, šim mērķim Ķekavas novada budžetā atvēlēti 20 000 eiro.

 

Kā stāsta Ķekavas novada pašvaldības iestādes - Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš, balstoties uz vienoto Ķekavas novada videonovērošanas koncepciju,  sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības uzlabošanas nolūkos darbs pie videonovērošanas kameru modernizēšanas jau tika aizsākts 2019. gadā,  Ķekavas novadā uzstādot vairāk kā 40 jaunas modernas digitālās videonovērošanas kameras. Arī pagājušajā gadā tika iegādātas 30 jaunas videonovērošanas kameras,  daļa no tām tika uzstādītas, nomainot novecojušās jeb analogās kameras, un tās kalpoja par jaunu pieslēguma vietu izveidošanu.

 

“Tādējādi esam pilnībā pabeiguši darbus, kas bija nepieciešami veiksmīgai pāriešanai uz vienotu videonovērošanas sistēmu. Šogad plānojam paplašināt publiskās videonovērošanas pārklājuma tīklu, jo daļa no iepriekšējā gadā iegādātajām kamerām tiks turpinātas uzstādīt arī šogad, savukārt 2021. gadā  videonovērošanas sistēmas  budžets tik izlietots jaunu pieslēguma vietu izveidošanai,” skaidro M.Bomiņš.  Reģionālā pašvaldības policija šogad plāno vairāku videonovērošanas pieslēguma vietu izveidošanu Ķekavā, Katlakalnā, Rāmavā, Baložos un Valdlaučos.

 

RPP priekšnieks M.Bomiņš uzsver, ka publiskās videonovērošanas kameru izvietošanas koncepcija paliek nemainīga un iekļauj sevī galveno mērķi  - uzlabot novada iedzīvotāju drošību Ķekavas novada teritorijā, īpašu uzmanību pievēršot, piemēram,  šobrīd grūti kontrolējamām teritorijām, mācību iestādēm, sabiedriskām ēkām, atpūtas vietām.

 

Jaunās digitālās videokameras policijas darbiniekiem ir liels atspaids drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, kā arī pārkāpumu fiksēšanā  un kvalitatīvu pierādījumu gūšanā, lai vainīgos likumpārkāpējus sauktu pie atbildības.

 

“Palielinoties videonovērošanas kameru skaitam, pieaug arī ar videonovērošanas kameru palīdzību fiksētu pārkāpumu īpatsvars, kas papildus pierāda videonovērošanas kameru efektivitāti un lietderīgumu. Arī, stājoties spēkā jaunajam Administratīvās atbildības likumam, pieauga prasības pēc pierādījumu nostiprināšanas. Pašvaldības policijas darbinieku pieredze liecina, ka videonovērošanas ieraksta esamība izslēdz jebkuras šaubas par cilvēka vainu vai nevainīgumu pārkāpuma izdarīšanā. Tāpēc  pašvaldības policijas darbinieki, veicot dienesta pienākumus, izmanto arī personīgos videonovērošanas reģistratorus un citu videonovērošanas tehniku, piemēram, termovīzoru, nakts redzamību, kas palīdz gan notvert pārkāpējus, gan arī nostiprināt pierādījumus par jau izdarītajiem pārkāpumiem,” videonovērošanas sistēmas nozīmīgumu skaidro M.Bomiņš.

 

Jaunās modernās videonovērošanas kameras jau ir uzstādītas Baložu pilsētā un Daugmales pagastā, kā arī lielākajā daļā Ķekavas pagastā.  Videokameras ar augstu izšķirtspēju, plašu skatu leņķi un  kustību noteikšanu tiek uzstādītas sabiedriski nozīmīgās vietās, īpaši uzmanību pievēršot, piemēram,  grūti kontrolējamām un publiskām vietām, izglītības iestādēm, atpūtas vietām un rotaļlaukumiem.

 

Tāpat Reģionālās pašvaldības policijas ekipējumā ir arī pārvietojamā videokamera, lai varētu operatīvi reaģēt atbilstoši vajadzībām, piemēram, peldēšanas sezonā šāda kamera lieti noder peldvietās sabiedriskās kārtības nodrošināšanas nolūkos, kā arī dažādos publiskos pasākumos, kuru norises vietas var mainīties. Tāpat pārvietojamā videokamera ir pateicīga tam, lai policija varētu fiksēt pārkāpumus par sadzīves atkritumu izmešanu tam nepiemērotajās vietās  vai zādzību gadījumos. 

 

Administratīvā pārvalde
16.02.2020.

 

 

 

  Drukāt