Sociālais dienests aicina informēt tiesu izpildītājus par Covid-19 ģimenes pabalsta saņemšanu

Lai vienreizējais pabalsts 500 eiro apmērā par katru bērnu netiktu novirzīts personas parādsaistību dzēšanai, Ķekavas novada  Sociālais dienests aicina novadā dzīvojošās parādnieku ģimenes nekavējoties informēt tiesu izpildītāju par Covid-19 ģimenes pabalsta saņemšanu.


Lai saņemtu konsultāciju un praktisku palīdzību iesnieguma sagatavošanā Zvērinātiem tiesu izpildītājiem (ZTI) par piedziņas nevēršanu pret valsts ģimenes pabalsta piemaksu, kuru ģimenēm sāks izmaksāt no šī gada 1.marta, aicinām telefoniski sazināties ar Ķekavas novada Sociālo dienestu pa tālruni 26669782. Konsultāciju laikā tiks sniegts atbalsts iesnieguma sagatavošanā un iesniegšanā savam tiesu izpildītājam. Sociālie darbinieki klientam pēc nepieciešamības sniegs atbalstošu konsultāciju par saņemtā, vienreizējā pabalsta lietderīgu un jēgpilnu izlietojumu.


Kā  norāda Ķekavas novada Sociālā dienests, tad bieži vien iedzīvotāji pie sociālā darbinieka vēršas ar lūgumu palīdzēt, jo no kredītiestāžu kontiem tiesu izpildītāji  ikmēnesi atvelk noteiktu naudas summu, kā rezultātā rodas gadījumi, kad atvilkums tiek veikts no ģimenes valsts pabalsta, uzturlīdzekļiem vai arī pašvaldības piešķirtajiem pabalstiem. Tāpēc arī šajā gadījumā Sociālā dienesta  darbinieki sniegs konsultācijas, lai Zvērināti tiesu izpildītāji neveiktu piedziņas procesu no 500 eiro ģimenes valsts pabalsta.
 

Atgādinām, ka parādnieka neaizskaramās naudas summas, uz kurām tiesu izpildītājs nevar vērst piedziņu, ir noteiktas Civilprocesa likuma 596. pantā. Jāatceras, ka Zvērinātam tiesu izpildītājam nav informācijas par kontā ieskaitītās naudas izcelsmi, tāpēc  arī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome aicinājusi parādniekus droši komunicēt ar tiesu izpildītāju un atgādina, ka jāņem vērā, ka tiesu izpildītājs pats nevar nevienā datubāzē iegūt informāciju par to, vai parādnieks saņem noteikta veida pabalstus. Šādu informāciju zina tikai pats parādnieks. Tāpēc  ieturējumus arī no šī valsts piešķirtā atbalsta tiesu izpildītāji neveiks, jo tas ir vienreizējs maksājums, kas paredzēts atbalsta sniegšanai ģimenēm ar bērniem Covid-19 krīzes radīto apstākļu mazināšanai. Tomēr, lai tiesu izpildītājs tehniski spētu nodrošināt to, ka atbalsts netiek ieturēts, parādniekam viņš ir laikus jāinformē, ka šāds atbalsts tiks sniegts.


Ja par saņemto valsts atbalstu nav paziņots un ieturējums ir veikts, tad personai nekavējoties jāsazinās ar savu tiesu izpildītāju un jāinformē par šo situāciju. Svarīgi, lai persona pēc iespējas ātrāk iesniedz tiesu izpildītāja pieprasīto informāciju, piemēram, bankas konta izdruku, kurā redzams apstiprinājums par attiecīgā atbalsta saņemšanu. Ja parādnieks vilcināsies, var gadīties, ka ieturētie naudas līdzekļi jau būs pārskaitīti piedzinējam. Tad atgūt tos vairs nebūs iespējams.

 

Ķekavas novada Sociālais dienests
24.02.2021.

 

 

 

  Drukāt