Izskata jautājumu par īstenoto saules kolektoru projektu pie Sporta aģentūras

24. februārī saņemot informāciju no Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūras, Ķekavas novada domes Finanšu komitejā nekavējoties, 25. februārī, tika izskatīts Sporta aģentūras ziņojums par realizētā Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta “Saules kolektora sistēmas uzstādīšana “Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras” ēkai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” finansējuma atmaksu.

 

Finanšu komiteja, uzklausot Sporta aģentūras situācijas skaidrojumu, uzdeva nekavējoties aģentūrai sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par finansējuma atmaksas kārtību. Pēc VARAM atbildes saņemšanas šis jautājums tiks atkārtoti skatīts Finanšu komitejā. Tāpat Ķekavas novada domes vadība ir pieprasījusi Sporta aģentūrai līdz nākamajai Finanšu komitejai sniegt detalizētu rakstisku skaidrojumu par minētā projekta īstenošanas procesu un projektā noteikto rezultatīvo rādītāju nesasniegšanas iemesliem.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros 2011.gada 23.septembrī noslēdza līgumu ar Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru par projekta “Saules kolektora sistēmas uzstādīšana “Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras” ēkai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanu.

 

Administratīvā pārvalde
01.03.2021.

  Drukāt