Aprīlī uzsāks sagatavošanas darbus sporta laukuma pārbūvei pie Baložu vidusskolas

Saņemot  būvatļauju Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma pārbūvei, aprīļa sākumā tiks uzsākti pirmie sagatavošanas darbi  iedzīvotāju ilgi gaidītā, jaunā skolas sporta laukuma teritorijā. 

 

Tā kā esošā sporta laukuma vietā tiks būvēts Baložu vidusskolas jaunais mācību korpuss, tad  jaunais sporta laukums pavirzīsies tālāk  -  no jaunā korpusa uz meža pusi. Līdz ar to potenciālā sporta laukuma teritorija ir jāattīra no atsevišķiem kokiem, lai tur varētu veikt sporta laukuma būvniecību. Tāpēc no 1. līdz 16. aprīlim būvnieks veiks nepieciešamo koku ciršanas darbus, kas ir saskaņoti ar pašvaldību un mežkopības speciālistu, kuri ir apsekojuši minēto teritoriju un izvērtējuši, lai  iespēju robežās tiktu pasargāta un saudzēta zaļā zona un koki.

 

Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde, tad Baložu vidusskolas moduļu tipa ēkas jaunbūves projekta ietvaros paredzēts izbūvēt modernu sporta laukumu gan vidusskolas vajadzībām, nodrošinot mācības procesu sportā, gan Baložu pilsētas iedzīvotājiem, kas vēlas piekopt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

 

Sporta laukuma teritorijā apkārt futbola laukumam būs četri aptuveni 250 m gari skriešanas celiņi no ūdenscaurlaidīga sintētiskā seguma.   Savukārt sporta laukuma ovāla iekšpusē tiks izveidots futbola laukums atbilstoši Latvijas Futbola federācijas futbola stadionu un infrastruktūras noteikumiem (U-10, U-12 grupām). Futbola laukumam būs sintētiskais zāliena segums, apgaismojums, sertificēti futbola vārti un manuāls rezultātu tablo, kā arī aiz futbola vārtiem izvietoti norobežojošie tīkli.

 

Tāpat sporta laukuma gala segmentā tiks izvietots tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas apvienotais sektors ar kopējo ieskrējiena celiņa garumu – 30 m tāllēkšanas disciplīnai un trīssoļlēkšanas disciplīnai. Blakus šim sektoram atradīsies vingrošanas rīku laukums, tajā paredzot līdztekas, līdzsvara baļķi, vingrošanas tiltu, dažāda augstuma vingrošanas stieņus – pievilkšanās un atspiešanās stieņus  dažādos augstumos un zviedru sienu. Kopā vingrošanas laukumā paredzētas sešas dažādas vingrošanas iekārtas, kas izvēlētas atbilstoši skolēnu sporta mācību vajadzībām. Sporta laukuma daļā tuvāk jaunbūvei tiks izvietots basketbola laukums ar nožogojumu un sintētisko segumu.

 

 

Atgādinām, ka marta sākumā ir apstiprināts Baložu vidusskolas moduļu tipa ēkas jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekts minimālā sastāvā ir apstiprināts un izsniegta būvatļauja. Reālie būvdarbus plānots uzsākta maijā.

  

Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes gaitā tika izstrādātas arī fasāžu vizualizācijas. Šobrīd notiek aktīva projektēšana un detalizētu risinājumu izstrāde būvprojekta stadijā pie visām būvprojekta daļām (arhitektūra, interjera risinājumi, ģenerālplāns un teritorijas daļa, būvkonstrukcijas, ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējie un ārējie tīkli), elektroapgāde (iekšējie un ārējie tīkli), elektronisko sakaru sistēmas, ugunsdrošības risinājumi, apkure, ventilācija un klimata kontrole, siltumapgāde (ārējie tīkli), darbu organizēšanas projekta risinājumi, ekonomikas daļa, tehnoloģiskās daļas risinājumi, akustikas risinājumi). Pēc projekta autoru iniciatīvas būvprojekts tiek izstrādāts 3D vidē, nodrošinot augstu projekta precizitāti un inženiertīklu savstarpējo savietojamību augstā precizitātes līmenī.

 

Līguma ietvaros tiek izstrādāts projekts TET tīklu gaisvadu demontāžai. Šis projekts uz doto brīdi jau ir saskaņots un akceptēts Ķekavas novada būvvaldē. Tāpat tiek izstrādāts esošās ēkas telpu apvienošanas un ailas paplašināšanas projekts būvju savienojuma vietā. Šobrīd ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un iesniegts BIS būvatļaujas saņemšanai. Turpinās aktīvs darbs pie tālākas būvprojekta izstrādes.

 

Atgādinām, ka ir noslēgts līgums par  Baložu vidusskolas moduļu tipa piebūves izbūvi un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi un būvniecību.


Līguma ietvaros plānoti darbi vairākās kārtās -  Baložu vidusskolas piebūves jaunbūves un sporta laukuma pārbūves projektēšana, tad  skolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve, kā arī autoruzraudzība. Līguma kopējās izmaksas ir 8,5 milj. eiro atbilstoši publiskajam iepirkumam.  Līguma izpildes laiks ir  14 mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas diena, - proti, līdz 2021. gada beigām. Šie darbi notiek Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta "Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana" ietvaros.


Šī projekta realizēšanai tiek piešķirts  ERAF finansējums  3,2 milj. eiro, valsts dotācija – vairāk kā 84 000 eiro, bet pārējās projekta izmaksas  - apmēram 6 milj. eiro sedz Ķekavas novada pašvaldība, ņemot  aizņēmumu no Valsts kases. Kopējā šī projekta izmaksas  ir lēšamas ap 9 milj. eiro.


Projekta ietvaros Baložu vidusskolas piebūve nodrošinās piemērotu mācību vidi un radīs papildus vietas vēl 280 bērniem.  Skolā tiks izbūvēta piebūve divos stāvos ar šādām telpām: 12 mācību klašu telpas, tajā skaitā dabaszinību kabineti  (fizika, ķīmija), aktu zāle ar paaugstinājumu, ēdamzāle, metodiskā telpa, sanitārie mezgli un palīgtelpas (siltummezgls, noliktavas inventāra novietnei, garderobe, ģērbtuves, gaiteņi u.c.); skolotāju telpas, ventkamera, palīgtelpas (inventāra novietnei, gaiteņi u.c.), nodrošinot ergonomisku mācību vidi, tiks ieviesti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases), tiks pārbūvēts esošais sporta laukums atbilstoši normatīvo aktu, izglītības programmas “Sports”, interešu izglītības programmu prasībām.


Savukārt Ķekavas vidusskolā tiks ieviesti mūsdienīgi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases).


Projekts „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana”, Nr.8.1.2.0/17/I/036, tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.

 

Administratīvā pārvalde
24.03.2021.

  Drukāt